Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Изкуството на живота таро

Автор: Charlene Livingstone
78 Карти
Размери: 89x127 mm

art-of-life-09930art-of-life-09931

art-of-life-09932cards/art-of-life

Тази колода е основана на интересна среща между архетипните принципи на таро и изобразителното и словесното творчество. Всяка една карта е представена чрез интересно и провокативно съчетание на произведение на изобразителното изкуство и мисъл на известна личност.
Капакът на кутията е оформен като рамка на , в която може да бъде поставена изтеглената или избрана карта. На английски език.

art-of-life-box

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 45 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.