Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Кабала карти - Kabbalah cards

Автор: Пол Роланд и Силвия Гейнсфорд
33 Карти
Размери: 70х120 мм

kabala1

33-те карти са базирани върху структурата на еврейската азбука и отразяват същността на кабалистичното дърво на живота с неговите сефири и пътищата между тях.Те улесняват практическата работа с кабалистичните символи в ежедневния живот ,имат себепознавателен ,аналитичен и предсказателен аспект.Картите помагат и да се откриват и осъзнават аналогиите между кабала и структурата на таро.Изданието е на английски език.

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 0 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.