Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Ошо Дзен таро, Osho Zen Tarot

Автор: Ма Дева Падма и Ошо
79 Карти
Размери: 74x109мм

osho1osho2osho3osho4

Ошо-Дзен таро е едно приказно огледало на нашите несъзнавани, подсъзнателни мисли и чувства, на трансцеденталната дзен-игра като дълбок извор на вдъхновение и себепознание. Много оригинално и интересно таро, в чиято основа лежи философията на Ошо и Дзен и което предлага нови гледни точки към познатите архетипи. Колодата се предлага само на френски език.

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 40 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.