Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро на Казанлар - Kazanlar Tarot

Автор: Емил Казанлар
80 Карти
Размери: 70х110 мм

kazanlar2kazanlar3kazanlar5

Колода, наситена с астрологични и езотерични асоциации, с много богат символизъм, основан на три големи монотеистични религии: юдаизъм, христианство, ислям.Към 78-те карти таро са прибавени две, които мога да бъдат използвани за сигнификатори (карта, която онагледява в подредбата проблем или човек).Кант от златисто фолио обгражда изображенията на картите.На английски език (наименованията върху картите са на английски, унгарски, немски и френски).

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 0 лв.
Очаквано

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.