Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Tarot Grand Luxe

Автор: Ciro Marchetti
78 Карти
Размери: 8 x 13 cm

Известният дигитален артист Ciro Marchetti създава тази красива и провокираща въображението колода, стъпвайки на основата на Таро на Райдър-Уейт-Смит, с препратки към Марсилското таро, както и към други исторически символи и архетипи. В книжката от 56 стр. авторът сбито описва своите идеи и гледна точка към всяка от картите. На английски език.

tl_files/shop_images/GLTIII.jpg tl_files/shop_images/GLTVIII.jpg

tl_files/shop_images/GLT1.jpg tl_files/shop_images/GLT.jpg

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 50 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.