Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

123 или ян-ин-дао


1. Ян. Моята мъжка, активна енергия. Какво и как отдавам, как управлявам и водя. Как обичам.

2. Ин. Моята женска енергия. Какво и как приемам, как се оставям да бъда подчинен и воден. Умението и готовността ми да бъда обичан.

3. Дао. Моята детска енергия. Какво се ражда в мене. Умението ми да раста навън и навътре, да бъда в равновесие. Как се обичам.


Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.