Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Избор (алтернативи)


Позиции 2, 4 и 6 - вариант А.

Позиции 3, 5 и 7 - вариант Б.

1. Сегашното състояние на нещата - общо и за двата варианта (А и Б).

2. Попътният вятър, плюсове на вариант А.

4. Насрещният вятър, трудности, минуси на вариант А.

6. Тенденция на развитие на вариант А.

3. Попътният вятър, плюсове на вариант Б.

5. Насрещният вятър, минуси на вариант Б.

7. Тенденция на развитие на вариант Б.

8. Съвет към питащия.


Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.