Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Изцеляване на страха


Изберете свой страх, който искате да освободите и да превърнете в любов.

1. Как рационално виждам този страх?

2. Какъв е той според вътрешния ми поглед, според интуицията ми?

3. Как да освободя блокираната в него (недадена и неприета) любов?


Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.