Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Комета (партньорски)


1. Актуално състояние на връзката.

2. Ролята на питащия в съюза.

3. Ролята на партньора в съюза.

4. Очаквания - надежди и страхове - на питащия.

5. Очаквания - надежди и страхове - на партньора.

6. Тенденция на развитие (бъдеще) на връзката.

7. Евентуални проблеми и трудности пред съюза.

8. Съвет към питащия.


Автор Илиана Смилянова

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.