Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Кръст


1. Сегашното състояние на нещата.

2. Какво да не правим, на какво да не се надяваме и/или от какво да не се страхуваме.

3. Съвет - какво да правим, как си помагаме.

4. Тенденция на развитие.


Източник Хайо Банцхаф

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.