Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Моето лично отношение към финансовата криза


1. Моите мисли и чувства (надежди и страхове), свързани с финансовата криза.

2. Какво се крие за мене зад понятието "финансова криза".

3. Какво означават за мене парите.

4. Съвет - какво трябва да бъде моето поведение.

5. От какво трябва да се откажа, защото ме възпрепятства по пътя.

6. Към какъв резултат трябва да се стремя, каква да бъде моята цел.


Източник Лило Шварц


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.