Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Отговор, коментар, съвет


1. Отговор - дава в най-голяма степен отговор на поставения въпрос.

2. Коментар - дава пояснения към отговора, уточнява го, показва допълнителни сили, влияещи върху него.

3. Съвет - картата в тази позиция дава съвет към питащия по отношение на зададения въпрос, показва препоръчителна гледна точка и/или начин на поведение.


Източник Зефир

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.