Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Партньорство в криза


1. Какво очаквам от своя партньор?

2. Какво очаквам от връзката?

3. Защо съм разочарован?

4. Какво партньорът ми очаква от мене?

5. Какво партньорът ми очаква от връзката?

6. Защо партньорът ми е разочарован?

7. Тенденция на развитие, ако нещата останат непроменени.

8. Кой или какво може да помогне на връзката?

9. Тенденция на развитие, ако тази помощ бъде приета.


Източник Лейди Лорелай

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.