Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Партньорски ІІ


1. Карта-сигнификатор (определител) на съюза.

2. Какво партньорът мисли за питащия и съюза.

3. Какво партньорът чувства по отношение на питащия и съюза.

4. Как партньорът действа (какво показва), поведението му относно питащия и съюза.

5. Поведението на питащия, свързано с партньора и съюза.

6. Чувствата на питащия към партньора и съюза.

7. Мислите на питащия относно партньора и съюза.


Източник Хайо Банцхаф

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.