Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Подкова


1. Минало.

2. Настояще.

3. Близко бъдеще.

4. Съвет към питащия.

5. Влияние на другите (свързани по някакъв начин с въпроса) върху ситуацията.

6. Евентуални проблеми и трудности, които може да срещне питащият.

7. Далечно бъдеще.


Източник Алисия Хшановска


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.