Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Пред раздяла


1. Сегашната ситуация в партньорския съюз.

2. Какво всъщност иска питащият.

3. Слабите места на съюза, защо партньорите трябва да се разделят.

4. Силните страни на съюза, защо партньорите трябва да останат заедно.

5. Съвет към питащия.

6. Тенденция на развитие.


Източник Алиция Хшановска

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.