Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Резонанс или Имам си една мечта...


1. Моята мечта - карта-огледало.

Следващите четири карти са своеобразни жалони по пътя към поставената цел.

2. Какво послание свише идва към мен, за какво да се отворя?

3. Какво самият аз трябва да потърся и намеря?

4. Какво е необходимо да изтърпя?

5. Какво ново практическо умение трябва да науча, как да се самоусъвършенствам?


Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.