Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Подредби с таро

Засяване


1. Семето. Какво пропускам? Коя идея ме чака да я приема и реализирам?

2. Почвата (освобождаване на вътрешно пространство). Кой е моят вътрешен "затворник"; какво ме чака да го опростя и освободя?

3. Градинарят. По отношение на какво да смекча позициите си, към какво да проявя гъвкавост и адаптивност?

4. Плодът. Каква житейска посока да следвам, върху какво да се фокусирам?


Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.