Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро-календар май

За лечебните житейски кризи

V-visshijat-zhrec


„Проблемите и препятствията ни дават шанс за размисъл, който без тях би бил заличен от гладката рутина на живота”. Томас Мур

Месец май благоприятства желанието ни да се учим, да откриваме нови хоризонти и гледни точки,подсилва възможността да изцелим свои рани, да осветим свои „слаби места”, да се отворим за целебно сътрудничество.

През следващите няколко седмици можем заедно да си помогнем да:

petica-zhezli ... приемаме смело житейските предизвикателства и да откриваме благодатта в тях.

Опознайте и преоткрийте себе си и хората, с които животът ви среща и с които имате да решавате общи задачи. Стремете се да обединявате усилията си в името на обща цел, да надраствате временните различия, за да достигнете до онова, което ви обединява и което може да бъде плод единствено на споделяне и сътрудничество.

Разрешавайте противоречията добронамерено и с чувство за хумор, бъдете адаптивни и готови да променяте – само и единствено себе си, а така и другите.

„Съединението в Любовта прави силата.” Петър Дънов

petica-chashi ... тъгуваме, да признаем и изцелим сърдечни рани.

Припомнете си забравени, занемарени начини за свързване с другите. Преминете отвъд своите симпатии и антипатии, които ограничават способността ви да общувате истинно и целебно, трайно и задълбочено. Отворете се за цялостно емоционално присъствие, за пълноценно съпреживяване и споделяне. В сърцето си възстановете „моста” към различни от очакванията ви „брегове” – хора и ситуации. Предприемете ново пътуване към другите и към себе си – с вдъхновено и отворено сърце.

Любовта изцелява всички илюзии.

petica-mechove ... се простим с нещо или някого.

Бъдете внимателни в начина, по който мислите и говорите. Всички споделяме обща атмосфера. Признайте разочарованията и обидите, не бягайте от нужни и здравословни сблъсъци, но и не се привързвайте към тях. Няма насилие „за добро”. Обърнете се един към друг с разбиране и приемане на различията във възгледите и с правото на всеки един да проявява свободната си воля по свой, уникален начин.

Страхът от истината ни отчуждава един от друг.

petica-pentakli ... подадем ръка – и да я приемем с благодарност.

Подайте и приемете ръка за помощ и подкрепа. Потърсете смисъл и лек във всяка ( и „нелека”) житейска ситуация. Водете и следвайте, но не оглушавайте и не ослепявайте навътре, не загърбвайте интуицията си. Не бягайте от трудни ситуации  - но и не ги превръщайте в магнит за себе си, водени от страх и несигурност. Проявете умение да откривате нужния подход във всяка ситуация, да помагате – без да осъждате слабостите (си), но и без да превръщате себе си и другите в „патерица”, в „изкупителна жертва”.

„Здраве означа да бъдем в хармония с душата си.” Едуард Бах


Таро-архетип –
Висшият жрец, четирите Петици.

Приказка –
„Домът на Котана”, Е. Маршак

Филм –
„Реката”(САЩ, 1984), „Сблъсъци” (САЩ, 2004), „Догвил” (Франция, 2003).

Книга –
„Грижа за душата”, Томас Мур


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.