Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


ІV. Императорът

Власт. Управление, стабилност, ред, законност, авторитетност, но и дестабилизация, тирания, диктаторство, потисничество, авторитарност (изобщо различни форми на употреба и злоупотреба с властта и силата). Постоянство, но и закостенялост, втвърденост. Държавни институции. Завоевателство.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.