Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


V. Висшият жрец

Знание, вяра, но и неверие, и суеверие. Благословия, учение - истински или формални. Доверие, но и злоупотреба с него. Стойностен или подвеждащ съвет. Изповед, споделяне. Духовни институции, но и сух традиционализъм, робуване на идеи и лъжепророци. Учители и ученици, но и лъжеучители и, разбира се, лъжеученици.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.