Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


Двойка жезли

Дилема. Колебания, алтернативи - избор между тях или намиране на начин за тяхното съчетаване. Отваряне на възможности, но и обърканост, неяснота. Претегляне на "за" и "против". Привързаност или новаторство. "От два стола на земята", но и "с един удар два заека".


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.