Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


Тройка чаши

Веселие, празненство. Отпразнуване на радостно събитие. Приятелска сбирка. Но и злоупотреба с насладите, хиперконсумация, хедонизъм (превръщане на удоволствието в основна цел), приятели "по чашка". Крамола.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.