Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


VІІ. Колесницата

Пътуване. Цел. Устрем. Мотивация. Тръгване по пътя - верен или грешен. Убеденост, придвижване към целта, но и надценяване на собствените сили, прибързаност. Бързане, но и избързване. Напредък, тъпчене на място или изоставане.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.