Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


Х. Колелото на съдбата

Карма. Съдба. Късмет. Хазарт. Завършване и започване на цикъл. Величие и падение. Променливостта като най-постоянното нещо. Успех и провал. Приходи и разходи. Печалби и загуби. Превратности. Центрираност или ексцентричност.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.