Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Значение на картите таро


ХІІІ. Смърт

Трансформация. Необходим край, раздяла или коренна промяна на нещо, отживяло времето си. Разчистване на старото, за да се отвори място на новото. Но и вкопчване, нежелание да освободим, да пуснем нещо от живота си. Опрощаване, освобождаване. Краят преди началото.


Старши аркани


Младши аркани


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.