Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Общи условия

Вие се намирате в интернет страницата на Илиана Смилянова tarotbg.com.

С присъствието си вие се съгласявате да приемете тук посочените общи условия за ползване на този сайт.

Материалите в tarotbg.com са защитени от закона за авторското право. Текстовете, публикувани в тях, ако не е посочено друго, са с автор Илиана Смилянова. Всяко разпространяване и цитиране на материали и текстове от tarotbg.com е възможно само с разрешението на автора и с точното посочване на автора и източника tarotbg.com.

Tarotbg.com не носи отговорност за съдържанието на сайтовете с включени линкове към към tarotbg.com, както и за съдържанието на сайтовете, към които водят включените в tarotbg.com външни линкове.

Дизайн на tarotbg.com:
Иванка Петрова и Илиана Смилянова

Програмиране на tarotbg.com:
Мартин Петров
http://www.malticom.eu


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.