Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

  

Рождена карта таро

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което “ражда” синхронни и съответни на това качество хора и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад младшите аркани, които онагледяват задачите, трудностите и шансовете на всеки ден от календарната година.

Въведете определена рождена дата (ден и месец) на човек (или събитие), за да разберете повече за неговото изначално съответно, рождено качество и присъщите му дарове и предизвикателства.

А можете да проверите и какво е времевото качество на днешния календарен ден, за да му бъдете съответни.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.