Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Седмица жезли

12 август - 22 август

Астрологично съответствие - Марс в Лъв

Ключ. 7, Вяра. Да повярваме в себе си. Да не (си) изневеряваме.

Идеи. Да потърсим област, в която се чувстваме различни, несигурни и колебливи – и „да премерим сили”, като тестваме нов подход, нова гледна точка и отношение.

Чувства, емоции, настроение. Самостоятелност, ангажираност, увереност, борбеност, решимост, устойчивост.

Мисли. „И сам воинът е воин.”

„...всеки от вас следва да бъде сам в своето познание за Бога и в представата си за света.” Халил Джубран

„Аз съм решен да виждам нещата различно.” Курс на чудесата

„Малко квас заквасва цялото тесто.” Гал.5:9

Действия, постъпки. Стъпете здраво на земята, потърсете различна гледна и опорна точка, за да устоите на вътрешни и външни изкушения и провокации и да (се) убедите в истинността и правотата на своите идеи и убеждения.

Заблуждения. Да се предадем, ненужно да отстъпим пред натиска на мнозинството. Да се страхуваме да бъдем различни, да бъдем себе си. Да търсим самоцелни конфронтации и провокации, да се превърнем тенденциозно в провокатори, в неверници.

Шансове. Да си припомним кои сме. Да видим себе си в нова светлина. Да укрепим своите позиции. Да погледнем на себе си и на актуалната ситуация свише, в перспектива. Да усвоим важно житейско умение. Да се справим със собствените си страхове, съмнения и колебания, с анонимните противници вътре в самите себе си.

Въпроси. Умея ли да се боря за кауза, да (си) бъда верен? Готов ли съм да се отстоявам градивно и добронамерено? Правя ли ненужни отстъпки? Какво е компромисът?

Практика. Периодът в декадата на Седмица жезли (от 12 август до 22 август всяка година) е подходящ да
разчупим свои остарели идейни шаблони, рамки, които сме надраснали, и да се видим и изявим в истинна светлина. Изненадайте сами себе си. Бъдете различни. Изневерете на модните, временни житейски тенденции (и в мисленето и поведението). Търсете не одобрение и популярност, а оригиналност и самобитност.

Бъдете будни за настоящето, не водете вчерашни битки и не бягайте в утрешни планове. Бъдете не агресивни, а борбени и енергични, упорити и последователни, търсете приложение на своите идеи. Отстоявайте правотата си въпреки евентуалните външни и вътрешни съмнения, противоречия и съпротиви. Рискувайте, опитвайте нови и различни отношение и подход. Бъдете себе си, но уважавайте пространството и правото на свободна воля на другите, умението (и задължението) всеки сам да се грижи за себе си, да се себеотстоява. Не издигайте в култ своите идеи, не осъждайте, а обсъждайте, защитавайте не непременно своята, а вярната кауза.

Търсете смисъла в житейските предизвикателства. Бързайте бавно, напредвайте стъпка по стъпка. Усвоявайте и прилагайте наученото по пътя, за да присъствате пълноценно в настоящето, да си припомните онова, което знаете и което изначално ви принадлежи, и да помогнете на материята да послужи на духа, който носи смисъла и знае пътя.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.