Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Тройка мечове

3 октомври - 12 октомври

Астрологично съответствие - Сатурн във Везни

Ключ. 3, Мир. Да помирим разума и сърцето. Да се смирим.

Идеи. Изразете състоянието си по начин, който онагледява сърцевината ви – вашата, не тази на проблема. Мислете и говорете право, по същество.

Чувства, емоции, настроение. Сърдечност, откритост, честност, споделеност, увереност, закрила.

Мисли. “В моята беззащитност е моята сигурност.” Курс на чудесата

Моята същност е неуязвима.

„...не закоравявайте сърцата си.” Евр.3:8

Действия, постъпки. Приемете среща, която избягвате или отлагате. Проведете труден, но важен разговор. Споделете болезнена ситуация, потърсете изход от нея – фокусирайте се върху решението, не върху проблема.

Заблуждения. Да измъчваме и да се самоизмъчваме, да укоряваме и да нараняваме. Да крием или да излагаме на показ раните и болките си, да отричаме очевидното, да приемаме кризата за даденост. Да се страхуваме от болестта, да се борим срещу нея.

Шансове. Да кажем и да чуем истината. Естествено да оздравеем. Да превърнем болестотворен процес в лечебен, да намерим целебни слова, да изцелим отношения. Да надраснем нивото на болката, да пораснем. Да бъдем толерантни.

Въпроси. Имам ли рани, с които не искам да се разделя? Възпитателна или унищожителна е критиката ми? Говоря ли от сърце?

Практика. Периодът в декадата на Тройка мечове (от 3 октомври до 12 октомври всяка година) е подходящ да признаем и да преодолеем страха да не разбият (отново) сърцето ни.

Рискувайте и прекрачете прага на собствената си уязвимост. Изключете обичайната си емоционална защита, доверете се на висшата и естествена логика на процесите. Позволете си да бъдете живи, чувствителни, обичащи, съпреживяващи. Бъдете силни и открити, не ранени, беззащитни или безчувствени.

Общувайте, без да манипулирате своите и чуждите “болни места”. Откажете се от склонността си да нападате и да (се) оправдавате, търсете по-висока гледна и опорна точка. Научете се да приемате и да надраствате раните си, да отивате отвъд тях.

Не се обезкуражавайте от трудностите, разочарованията и болките, не се асоциирайте с тях. Рискувайте „добре познатото зло”. Вдъхнете си смелост и потърсете себе си отвъд страха и тъгата, отвъд познатия дискомфорт на разочарованието. Освободете се от привързаността си към казани и неизказани слова. Възвърнете си вярата, че утеха и изцеление има за всеки и че собственият ни сърдечен ритъм ни води по пътя на себепознанието, изцелението и свободата.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.