Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Девeтка чаши

1 март - 10 март

Астрологично съответствие - Юпитер в Риби

Ключ. 9, Себеобуздаване. Да се въздържаме, без да стоим със скръстени ръце.

Идеи. Да си направим емоционална равносметка. Да зарадваме себе си, да се почувстваме добре в собствената си компания. Да заздравим емоционалните си граници.

Чувства, емоции, настроение. Себеприемане и себеуважение, доволство, удовлетворение, усещане за смисленост, за цялостност и свързаност.

Мисли. „Бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите.” Матей 10:16

Аз съм всичко, което съм изпитал „на собствен гръб”.

Всеки тежи на мястото си.

Действия, постъпки. Да приемем и покажем своите чувства, да бъдем открити и неуязвими. В срещите си с другите да споделяме всеки своята емоционална уникалност и цялостност, да спазваме здрава дистанция.

Заблуждения. Да подхранваме своя „вътрешен враг” – да отхвърляме свои чувства или преживявания, да се анестезираме емоционално, да забравяме, без да сме (си) простили. Да държим себе си гладни или опиянени, да заключим сърцето си. Да устроим емоционалното си пространство така, че да няма място за друг, и да заплатим „комфорта" си със самота.

Шансове. Да хармонизираме емоционалния си свят, да реабилитираме и осветим всеки тон от емоционалната си палитра. Да изявим творческата си природа. Да си припомним умението да се радваме на това, което имаме.

Въпроси. С коя емоция съм склонен „да препивам”? Доволен ли съм в своето недоволство? Кой е ключът към моето сърце?

Практика. Периодът в декадата на Деветка чаши (от 1 до 10 март всяка година) е подходящ да прегледате и подредите своя емоционален „архив”, да си припомните свои успехи и разочарования, завоевания и загуби. Горчиви или сладки, всички те са част от емоционалната ви „витрина”, тухличките на вашия емоционален свят, които пълноправно участват в изграждането му.

Сдобрете се емоционално с човека, с когото сте свързани най-много и когото познавате най-добре – самия себе си. Проверете способността си да отстоявате своята гледна точка, да пазите чувствата си – и отвън, но най-вече „отвътре”, от собствените си недоволство и униние, от желанието да отхвърлите или забравите част от себе си и от своята емоционална биография.

Посетете интересен спектакъл, премиера, изложба – станете „съавтор” в радващо и хранещо сетивата представление. Както и съвременната физика твърди, „наблюдателят е част от експеримента” – присъствайте добронамерено в преживяванията си.

Погрижете се за себе си – вие най-добре знаете какво искате.

Бъдете своята „златна рибка”, своята „вълшебна лампа”. Стъпили здраво на земята, „уловете” своя звезда-мечта и си я подарете, дарете си светла емоция. Почувствайте се добре „в кожата си”. За да можете да приемете и другите такива, каквито са. И да споделите без страх съкровищата на сърцето си.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.