Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Тройка жезли

31 март - 10 април

Астрологично съответствие - Слънце в Овен

Ключ. 3, Мир. Да помирим вътрешните си противоречия и колебания и да преминем отвъд тях.

Идеи. Да определим приоритетната си идея и да се концентрираме върху нея.

Чувства, емоции, настроение. Откривателски дух. Готовност за сътрудничество. Оптимизъм и ентусиазъм, толерантност към своите и чуждите идеи.

Мисли. „А който влиза през вратата, е овчар на овцете.” Йоан 10:2

„Аз търся само онова, което истински ми принадлежи.” Курс на чудесата

Действия, постъпки. Да огласим намеренията си и да направим ясна и конкретна стъпка напред, към желаната цел. Да потърсим съидейници.

Заблуждения. Да бъдем критични и несигурни, да се обезверим, отчаем и откажем, преди да сме пристъпили, още „на прага”. „Да попием” чужд негативен опит. Да мислим назадничаво, да се разводним, да блокираме сами себе си. „Да потънем”.

Шансове. Да разширим мирогледа си, идейните си лимити. Да открием „златни” възможности и перспективи. Да започнем съзнателен алхимичен процес на себепознание и себе-трансформиране, на превръщане на вътрешното „олово” в „злато”.

Въпроси. Върху какво съм фокусиран? В какво съм съучастник? Имам ли вяра „колкото синапено зърно”?

Практика. Периодът в декадата на Тройка жезли (от 31 март до 10 април всяка година) е подходящ да извадим „на светло” своя „узряла” идея, да й дадем начален тласък и така да придвижим сами себе си в желано и значимо житейско направление.

Преодолявайки свои вътрешни раздвоения, надраствайки себе си, направете съзнателен и решителен избор, фокусирайте се и вложете енергията си в осъзнато намерение, разширете своя кръгозор.

Открийте три опорни точки (изразете ги като конструктивни мисли, като утвърждения), на които да се опрете в това, което предприемате; определете три стъпки, които последователно да ви придвижат в желаната посока.

Потърсете съидейници, съдружници, споделете с тях своите търсения и открития, обменете творчески идеи и ентусиазъм.

Изгрейте на своя хоризонт – бъдете пионери в собствените си очи, открийте свой скрит, нереализиран потенциал и обогатете себе си и света, като му помогнете да излезе наяве, да се роди.

Заредете се с енергия – „храна” за пътя, който ви предстои да изминете. И не забравяйте, че съкровищата, които търсите, могат да бъдат както по върховете, които желаете да покорите, така и в дълбините, които ви предстои да изследвате…


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.