Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Четворка пентакли

10 януари - 19 януари

Астрологично съответствие – Слънце в Козирог

Ключ. 4, Дълготърпение. Търпеливо да растем, като почитаме и съхраняваме създаденото дотук.

Идеи. Да отворим ума и сърцето си. Да се разкрепостим, без да губим устойчивостта и стабилността си.

Чувства, емоции, настроение. Търпение, издръжливост, постоянство, обективност, чувствителност, романтичност.

Мисли. Ценността е в цененето.

„Щастието не е в притежанието на нещо, а в умението да обичаме.” (С. Н. Лазарев)

„Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.” (Лука 12:34)

„Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.” (Матей 25:29)

Действия, постъпки. Да ценим наличното. Да градим адекватна и здрава връзка с реалността, без да се съпротивляваме на естествената си нужда от промяна.

Заблуждения. Да се привържем болезнено, да развием зависимости, да се фиксираме. Да се обезсилим, като бъдем неустойчиви, свръх услужливи, консервативни, авторитарни, тиранични.

Шансове. Да бъдем пример и опора за себе си и другите. Да си тежим на мястото. Да улегнем, да бъдем зрели и отговорни. Да ценим, пазим и умножаваме даровете на съдбата. Да се научим да разпределяме ресурсите си, да споделяме, да се разделяме.

Въпроси. Кои са моите ценности? Умея ли да пазя границите си? От какво съм преситен? За какво съм ненаситен?

Практика. Периодът в декадата на Четворка пентакли (от 10 януари до 19 януари всяка година) е подходящ да укрепите позициите си и да умножите талантите си.

Заявете ясно времето и пространството си, защитете ги и ги използвайте пълноценно. Ценете онова, което ви е предоставено, обгрижвайте го, без да се оставяте да бъдете притежавани и зависими от него. Уважавайте формата, търсете интересни и оригинални формати и похвати, но отдавайте водеща роля на съдържанието и неговите цели.

Обновявайте се в своите познати и сигурни граници, не се насилвайте, избягвайте излишен риск, но и не спирайте собствения си прогрес за сметка на изчерпаното статукво, на „добре познатото зло”.

Задълбочете и уплътнете изявата и присъствието си. Бъдете гъвкави и адаптивни, без да губите почва под краката си. Открийте истинската си стойност, истинските богатства в себе си, изразете ги и ги споделете по начин, достъпен и приемлив за вас. Усвоете и оценете умението да казвате истината, да отказвате и да приемате откази – с любов, уважение и доверие и към двете страни. За да откриете „реалността зад изменчивостта” и да се погрижите подобаващо както за нея, така и за себе си.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.