Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Десeтка мечове

11 юни – 20 юни

Астрологично съответствие – Слънце в Близнаци

Ключ. 10/1, Един за всички, всички за един/Любов. Да разпознаем в другите свои мисли и думи, които изцеляват или нараняват. Да превърнем любовта в опорна точка, около която да преобърнем светогледа и света си.

Идеи. Да приключим болезнена, изчерпана ситуация. Да се освободим от зависимост. Да се подготвим да започнем наново, “на чисто”.

Чувства, емоции, настроение. Рекапитулация, осмисляне, освободеност, опрощение.

Мисли. „Мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните – първи.” Матей 19:30

Моята биография е моят учебник.

“Това, което за гъсеницата е краят на света, за Учителя е пеперуда.” Ричард Бах

„Вашето страдание е разчупването на черупката, която е затвор за вашето прозрение.” Халил Джубран

Действия, постъпки. Да разпознаем в какво сме достигнали дъното и да се оттласнем нагоре. Да преживеем идеен и мисловен обрат.

Заблуждения. “Да си измием ръцете.” Да бъдем инертни. Да зациклим. Да се страхуваме да прекъснем обвързаност, която ни изчерпва. Да жертваме себе си в името на собствената си концепция. Да объркаме центъра, около който се въртим.

Шансове. Да провокираме и преживеем важна житейска трансформация. Да научим труден, понякога болезнен урок. Да израснем. Да се изчистим от свои и чужди наслагвания, които замъгляват и изкривяват гледната ни точка и отнемат свободата ни. Да изцелим стари рани.

Въпроси. Какво съм си „надробил”? Кой е моят “нож в гърба”? С какво е време да приключа? За каква промяна съм готов?

Практика. Периодът в декадата на Десетка мечове (11 юни – 20 юни всяка година) е подходящ да затворим стара житейска „страница” и да се подготвим за ново начало.

Потърсете изчерпани ситуации или отношения, в които се чувствате наранени, отхвърлени, обидени, използвани. Открийте и огледалната им проява – в която вие сте (или сте били) „нож в гърба” някому или на самите себе си.

Потърсете къде промяната е наложителна и не я отлагайте, приемете я като осъзната необходимост. Открийте „пробойните”, приемете „щетите” и прочистете внимателно нанесените рани, за да започнете процес на опрощаване, освобождаване и изцеляване.

Възползвайте се от възможността задълбочено да анализирате, да вдъхвате нов живот на замиращи, занемарени отношения и занимания, не се отказвайте преждевременно, преди да сте опитали да изцелите и съхраните онова, което е истинно и ценно, но и не задълбавайте в изначално повърхностни или окончателно изчерпани дела, не се превръщайте в жертва на криворазбрани задължения и обвързаности. Освободете се от саморазрушителни навици и нагласи.

Достигнали собствените си граници, потърсете отново път към центъра, обновете своя фокус.

Превърнете агресията в активност, простете се със склонността си да цените себе си и другите според направените жертви. Концентрирайте се върху края преди началото – не бързайте да започвате нещо ново, преди да сте приключили стари дела и опростили стари дългове. За да подпомогнете промяната, за която жадувате, като да се превърнете в неин носител.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.