Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Осмица мечове

21 май – 31 май

Астрологично съответствие – Юпитер в Близнаци

Ключ. 8, Кротост. Да укротим сами себе си. Да увеличим вътрешната си сила, като устоим и се смирим. Да постигнем вътрешен баланс.

Идеи. Да не бързаме да излезем от трудна ситуация, да не отхвърляме труден урок. Да потърпим някого или нещо, от което ни се иска бързо да се освободим. Да не вредим с действието и с бездействието си.

Чувства, емоции, настроение. Разбиране, приемане, спокойствие, смирение, вътрешна промяна.

Мисли. „Какво, ако не част от себе си, следва да захвърлите, за да станете истински свободни?” (Халил Джубран)

„Няма жертви, има само доброволци.” (Дениз Лин)

"Само ти самият можеш да затвориш себе си в затвор.”

Действия, постъпки. Да устоим там, където сме. Да открием и заздравим слабите си места. Да опознаем и „опитомим” онова, от което мислим, че сме зависими и от което се страхуваме. Да направим нови стъпки в стара ситуация.

Заблуждения. Да се изплашим, да се примирим и обезверим. Да прехвърлим силата си върху някого или нещо извън нас. Да изберем „добре познатото зло”. Да останем в собствения си капан. Да разделим мислите от чувствата си, себе си от другите, да се раздвоим.

Шансове. Да открием и разширим своите граници на разбиране и търпимост. Да пресътворим една привидно утвърдена, втвърдена вече ситуация. Да се закалим в изпитания и трудности. Да преосмислим пътя си дотук. Да разчупим порочен кръг на мислене.

Въпроси. Пред какво си затварям очите, от какво съм заслепен? С какво се примирявам, с кого не мога да се помиря? Кого обезсилвам, кому съм преотстъпил силата си?

Практика. Периодът в декадата на Осмица мечове (от 21 май до 31 май всяка година) е подходящ да устоим най-вече на самите себе си и да се реабилитираме в собствените си очи.

Припомнете си силата да отстоявате позициите си и да променяте нещата просто чрез присъствието си. Потърсете нова гледна точка към позната вече ситуация, открийте нов подход към нея.

Мислете и действайте отвътре, центрирани в себе си, а не провокирани отвън, от хора и обстоятелства. Разпознайте и приемете трудните учители в живота си – роднини, приятели, колеги... Бъдете гъвкави и същевременно устойчиви на изпитания и предизвикателства. Положете усилия да разберете ситуацията или отношенията, не бързайте да променяте отвън, преди да се промените отвътре.

Поемете отговорността, която носите за себе си, използвайте правото си да избирате къде, с кого и защо сте, да бъдете себе си във всяка една ситуация. Прогледнете навътре, потърсете и се освободете от направени излишни и фалшиви компромиси, бъдете честни пред себе си и другите и приемете чуждата честност.

Превърнете страха в любов, за да можете да се освободите от болезнени зависимости и ограничения, в които сте съучастници, и да преминете онази своя граница, която ви отделя от истината за самите вас.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.