Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Двойка мечове

23 септември - 2 октомври

Астрологично съответствие - Луна във Везни

Ключ. 2, Радост. Радостта ни да идва отвътре.

Идеи. Признайте и приемете трудна или противоречива ситуация, вижте я с вътрешните си очи; потърсете точката на пресичане, а не на разминаване на възгледите и интересите.

Чувства, емоции, настроение. Разбиране, спокойствие, смирение, уравновесеност, допускане, обмен.

Мисли. „Спри да критикуваш и ще станеш веднага интуитивен.”

Мисля със сърцето, чувствам с ума.

„Който познава бялото и приема черното, става мяра за всичко под небето.” Лао Дзъ

Действия, постъпки. Приемете съществуващ конфликт, подпомогнете по възможност нужното временно равновесие между различните страни, потърсете компромис там, където това е възможно и допустимо за вас.

Заблуждения. Да бъдем неустойчиви, неспокойни и неудовлетворени. Да (се) разединим. Да (си) обърнем гръб. Да загубим мяра. Да се превърнем в съдници на себе си и другите.

Шансове. Да водим конструктивен диалог. Да посрещнем различното, разединеното. Да прогледнем отвъд формата. Да открием радостта на мястото на страха.

Въпроси. Гледам или виждам? Смирен или примирен съм? Използвам ли интуицията си или се страхувам от нея? Какво съкровище е скрито в мене? Кога фигурата става фон?

Практика. Периодът в декадата на Двойка мечове (от 23 септември до 2 октомври всяка година) е подходящ да прогледнем за скритата, „другата” страна на нещата и да се научим да пазим своето вътрешно равновесие независимо от обстоятелствата.

Насочете погледа си навътре, към същността, скрита зад повърхността и формата. Проявете интерес към онова, което е или ви е било непознато, чуждо, вижте го със сърцето си. Не го атакувайте, а проявете разбиране, потърсете силата си да променяте различното през приемането му на вътрешно ниво.
Балансирайте мислите и чувствата – помислете за чувствата си, почувствайте мислите си. Прогледнете за противоположните страни на всяка една среща и ситуация. Бъдете дипломатични, безпристрастни, но не безразлични и безстрастни.

Изцелете отношението си към неизвестността. Планирайте следващата си стъпка, но отпуснете желанието за контрол над другите и ситуацията. Допуснете възможността неизвестните фактори не да осуетят намеренията ви, а да ги придвижат във вярна и хармонична посока. Не игнорирайте страховете си, погледнете ги в очите. Потърсете доколко реални (основателни) и доколко напразни (суеверни, всуе) са те.

Уравновесете правата и задълженията, споделете трудностите. Допуснете правото на съществуване на онова, което не познавате и не разбирате и което досега е пораждало отхвърляне и съпротива. За да свободите спящ скрит потенциал и да откриете „съкровища, пазени в тъмни места”.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.