Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Осмица чаши

19 февруари – 28 февруари

Астрологично съответствие - Сатурн в Риби


Ключ. 8, Кротост. Да укротим пристрастията си, за да открием истинската си страст.

Идеи. Да направим емоционална ревизия на ситуацията, в която сме. Да потърсим съществени липси, скрити зад привидни ползи – и обратното.

Чувства, емоции, настроение. Търсене, уединение, вглъбяване, устойчивост, решителност, себе-ограничаване, емоционална жажда, вярност на себе си.

Мисли. Когато нещо ти липсва, виж кое ти е в повече.

„Присъствието е полезно, отсъствието – използваемо.” Лао Дзъ

„Влезте през тясната порта...” (Матей 7:13)

„Понеже каква полза за човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?” (Лука 9:25)

Действия, постъпки. Да подложим на проверка познати емоционални предпочитания и привързаности. Да потърсим нова опорна точка, спрямо която да пренаредим приоритетите и да осветим света си.

Заблуждения. Да зациклим в познат „порочен кръг” от симпатии и антипатии. Да изоставим собствените си копнежи, за да бъдем верни на чужди предпочитания и очаквания.

Шансове. Да намерим своя „изгубен Граал”. Да открием нова възможност за себе-изследване и себе-развитие. Да повишим емоционалната си вибрация. Да открием нов фокус за решаване на отколешен, назрял емоционален и творчески проблем.

Въпроси. Трябва ли да се загубим, за да се намерим? Центърът на центъра по-важен ли е от центъра на периферията? Мога ли да бъда верен на другиго, освен на себе си?

Практика. Периодът в декадата на Осмица чаши (от 19 февруари до 28 февруари всяка година) е подходящ да разпознаете и да последвате своя вътрешна емоционална пътека, която ви води към отговори на непоставени въпроси и запълване на неосъзнати липси.

Ослушайте се и чуйте тихия глас на вътрешния ви компас, който винаги и неизменно сочи вярната посока. Обърнете гръб на емоционални стереотипи, завъртете се на 180 градуса, за да откриете какво сте загърбвали досега, от какво подсъзнателно сте се страхували и същевременно подсъзнателно сте копнели.

Осигурете си здрава дистанция, за да разделите нужното от ненужното, своето от чуждото. Потърсете онази скрита частица от себе си, онова малко, но значимо парченце от собствения ви пъзел, без което не можете да (си) бъдете верни и цялостни. Търсете не количествена, а качествена промяна, субективни подобрения в рамките на обективните ограничения.

Бъдете откриватели и изследователи на самите себе си. Изкачете своя собствена планина, намерете вътрешни сили да последвате себе си и в неясните и сумрачни пътеки навътре и нагоре, към центъра. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.