Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Осмица пентакли

23 август - 1 септември

Астрологично съответствие – Юпитер в Близнаци

Ключ. 8, Кротост. Да укротим енергията си, да я впрегнем на работа, да я канализираме и оползотворим.

Идеи. Да (пре-)открием нещо познато, да го обновим и подобрим. Да пазим границата между непрестанно (себе-)усъвършенстване и ненужен перфекционизъм.

Чувства, емоции, настроение. Вдъхновение, вглъбяване, желание за работа, амбиция, чувствителност и чувственост.

Мисли. Върху каквото и да работя, аз работя върху себе си.

Моите отпечатъци са върху всичко, до което се докосвам.

Никога не е късно да започна отначало.

„Вярвай и в малките неща, защото в тях е силата ти.” Майка Тереза

Действия, постъпки. Потърсете поле за работа, захванете се с нещо, което ви е интересно и което е провокация за вас. Повишете своя КПД (коефициент на полезно действие).

Заблуждения. Да зациклим, да се загубим в детайли и подробности. Да обсебим, да подценим или да надценим обекта на своя интерес. Вместо да изпишем вежди, да извадим очи.

Шансове. Да се изкачим на ново ниво. Да усвоим ново умение. Да превърнем дефекта в ефект. Да превърнем количествени натрупвания в качествени промени. Да отдадем съзнателно и доброволно енергията си там, където има нужда от нея.

Въпроси. Кога недостатъкът носи предимство? Кога ефектът е дефект? Кога работя „залудо”? Как ме променя любимото ми занимание?

Практика. Периодът в декадата на Осмица пентакли (от 23 август до 1 септември всяка година) е подходящ да преоткрием и да надградим познати, съществуващи отношения, интереси, умения и занимания и най-вече – да обновим самите себе си.

Фокусирайте се върху онова, което вършите, посветете му се, отдайте своето внимание както на цялото, така и на детайла. Превърнете заниманието си в терапия, в начин да трансформирате собственото си олово в злато.

Потърсете нов подход в своята дейност, нов метод на работа или нова форма на познато и утвърдено вече съдържание. Търсете различен начин на себеизразяване, вдъхновение през погледа на начинаещия.

Бъдете реалисти, практични, методични и последователни. Надраствайте собствените си постижения и грешки.

Преодолявайте рутината, като не се страхувате да опитате нещо ново или да проходите по различен начин познат ви вече път. Търсете вдъхновението не само в пътя, а в стъпките и постъпките си.

Събирайте, ползвайте и споделяйте плодовете на своите усилия, бъдете благодарни за всичко, което сте постигнали дотук. Но и не превръщайте средството в цел, не се привързвайте излишно, не се ограничавайте сами, а се стремете към своята по-добра „версия”, към своето „злато”.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.