Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Двойка чаши

21 юни - 1 юли

Астрологично съответствие - Венера в Рак

Ключ. 2, Радост. „Винаги се радвайте.” І Солуняни 5:16

Идеи. Да отворим сърцето си. Да дарим онова, което искаме да дойде при нас.

Чувства, емоции, настроение. Откровеност, непосредственост, доверие, симпатия и емпатия, споделяне, спокойствие.

Мисли. Да обичаме не „заради...”, не „въпреки...”, а „независимо от”, безусловно.

„Възлюбете се усърдно един други от чисто сърце.” І Пет.1:22

„Любовта, която освобождава, е тази, която ни привързва едни към други.” Едуард Бах

Действия, постъпки. Да се погрижим за партньорите и партньорствата си, да споделим радости и трудности, да се доверим и свържем емоционално.

Заблуждения. Да загубим радостта си. Да обърнем гръб, да игнорираме. Да използваме партньора като средство към желана цел. Да бягаме от обвързване или да развием емоционална зависимост. Да се страхуваме да се видим през очите на „другия” и от чувствата си.

Шансове. Да посрещаме с радост онова, което идва при нас във всеки един момент. Да преоткриваме откритията си и да се влюбваме отново и отново. Да се отворим за даровете на творението. Да открием и да посрещнем своята цялостна „половинка”.

Въпроси. Трябва ли да харесвам някого, за да го обичам? Даването и получаването едно и също ли са? Умея ли да се радвам? Тъгата антипод ли е на радостта?

Практика. Периодът в декадата на Двойка чаши (21 юни – 1 юли всяка година) е подходящ да посрещнем открито и с радост онова, което идва при нас.

Бъдете себе си, с обич се покажете такива, каквито сте. Посрещнете и другия – такъв, какъвто е сътворен, приемете го в неговата уникалност и цялостност. Допуснете появата на нещо ново и различно, разпознайте в срещите си с хора и събития именно онова, от което се нуждаете и което ви допълва, покажете своята искрена добронамереност. Отворете се за сътрудничество на всяко ниво – лично, професионално, духовно, емоционално.

Благодарете за „любовите” в живота си, благословете ги, не ги приемайте за даденост, по-грижете се за тях и ги преоткривайте ежедневно.

Запитайте се как посрещате своите и чуждите чувства и емоции, умеете ли да съпреживявате и да споделяте. Осъзнайте какво носите със себе си и какво търсите, какво ви липсва и към какво се стремите, готови ли сте да го дарите и да го приемете.

Разпознайте емоционални манипулации, в които сте активни или пасивни съучастници. Открийте страха, който ги поддържа, споделете чувствата си. Уравновесете емоционалния обмен, който създавате, балансирайте процеса на даване и получаване.

Обичайте по своя уникален начин и позволете да бъдете обичани – по начина, по който другият умее това. Защото партньорът е онова, което сме забравили за себе си.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.