Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Четворка жезли

11 април - 20 април

Астрологично съответствие - Венера в Овен

Ключ. 4, Дълготърпение. Да овладеем ентусиазма и нетърпението си, за да приемем и затвърдим постигнатото дотук. Да заявим и отстоим собствените си лимити, да уважим своите и чуждите временни ограничения.

Идеи. „Да нахраним” себе си и да споделим с другите плодовете от своя труд. Да определим мястото и ролята в обкръжението си. Да се ангажираме със значима кауза, да поемем отговорност. Да дадем пример.

Чувства, емоции, настроение. Удовлетворение от постигнатото, радост от предстоящото, споделена хармония в настоящето.

Мисли. Ако не се уморяваме, навреме ще пожънем. (Галатяни 6:9)

Прошката е ключът към щастието. (Курс на чудесата)

Щастливите дни изграждат щастливия живот.

Навсякъде съм у дома си, а „моят дом е моята крепост”.

Действия, постъпки. Да поспрем, за да благодарим и да споделим постигнатото дотук. Да стъпим здраво на земята. Да проверим реалността и да сверим с нея вътрешния си часовник.

Заблуждения. Да загубим или подменим целта, да развием идейни и енергийни зависимости, да се изчерпим, да се привържем към статуквото и към собственото си мнение, да (съ)участваме в диктатура.

Шансове. Да защитим позициите си, да заздравим връзката си с другите. Да утвърдим авторитета си посредством ангажирането със значима (своя или „чужда”) кауза. Да се заземим, „да укореним” убежденията и постиженията си.

Въпроси. Разполагам ли с времето и пространството си? Умея ли да споделям? Мога ли да (си) вдъхвам сигурност?

Практика. Периодът в декадата на Четворка жезли (от 11 април до 20 април всяка година) е подходящ да си дадем достатъчно време и пространство, за да опознаем и приложим постигнатото дотук, да го интегрираме в настоящето и да планираме предстоящото.

Приложете в ежедневието си своите оригинални идеи, потърсете тяхната практичност и полезност – за самите вас и за околните.

Почувствайте се на мястото си именно там, където сте сега. Бъдете лидери на самите себе си, заявете ясно присъствието си, отдайте доброволно енергия на това, с което влизате в досег, потърсете връзка между вътрешното ви състояние и атмосферата около вас.

Разпознайте онова състояние на духа, което ви дарява вътрешна сигурност и хармония, и се постарайте да го утвърдите като усещане, да свикнете с него, научете се да го възстановявате, когато ви липсва.

Бъдете тук и сега, открийте ведрата лекота на битието. Освободете се от тревогите за утрешния ден – той ще се погрижи за себе си, а и настоящият момент е единственият, с който реално разполагате. Приветствайте го.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.