Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Шестица жезли

2 август - 11 август

Астрологично съответствие - Юпитер в Лъв

Ключ. 6, Милосърдие. Да бъдем милостиви и към победените, и победителите. Да почитаме своите учители и водачи.

Идеи. Да търсим и да следваме своето призвание. Да не се подценяваме и надценяваме. Да подкрепяме и да приемаме подкрепа. Да (се) утвърждаваме.

Чувства, емоции, настроение. Удовлетворение, благодарност, приемане, смирение, великодушие, уважение.

Мисли. „Аз само следвам, защото не желая да водя.” Курс на чудесата

„И най-големият от вас да бъде вам слуга.” Матей 23:11

„...отдайте Кесаревото на Кесаря, и Божието на Бога.” Лука 20:25

Действия, постъпки. Подкрепете или застанете начело – на инициатива, начинание, проект. Потърсете и приемете отговорна роля, мислете и действайте стратегически.

Заблуждения. Да търсим самоцелно изява и власт. Да подкрепяме само „силните на деня”. Да детронираме другите и така – и себе си в собствените си очи. Да бягаме от лична отговорност. Да си присвоим чужда победа, да потиснем важна своя страна, да създадем силно вътрешно напрежение. Да се обезличим.

Шансове. Да израснем в собствените си очи. Да изцелим победителя в себе си. Да приемем да носим „тежката царска корона”. Да осъзнаем значимостта на своята свободна воля, на своя глас.

Въпроси. Съдя ли победителите? Трънен или лавров венец (предпочитам да) нося? Постигам ли самостоятелно целите си? Те оправдават ли средствата?

Практика. Периодът в декадата на Шестица жезли (от 2 август до 11 август всяка година) е подходящ да покорите важен за вас житейски връх, да отдадете и да получите признание (и в собствените си очи).

Бъдете уверени в себе си и в благоприятното развитие на процесите. Доверете се. Следвайте онази посока, която преценявате като важна и за вас, и за околните. Давайте пример, бъдете инициативни, убедени и убедителни.

Търсете своята мисия. Ангажирайте се със значима кауза, застанете начело. Правете доброволно изборите си.

Гласувайте „за”, а не „против”. Не се борете със своите и с чуждите слабости, а утвърждавайте и подхранвайте силните страни. Откажете се от обвинения, от чувството за вина – трансформирайте го в отговорност и така освободете енергия за назрели важни житейски промени.
Застанете „на светло”, приемете отредената ви роля и задача. Участвайте градивно в процесите около вас, подкрепяйте позитивните постъпки и събития.

Уважавайте своите и чуждите усилия и успехи. Търсете и давайте „обратна връзка”, свободно изразявайте своето и се вслушвайте в чуждото мнение. Адаптирайте се, променяйте се „в движение”, без да губите от поглед намерението и целта си и без да изневерявате и на себе си.

Бъдете спонтанни, давайте израз на натрупаното вътрешно напрежение. Освободете себе си и „другия” от робството на гнева и греха, на програмирания неуспех и на „добре познатото зло”. За да превърнете слабостта в сила, гнева и страха – в любов, а трънения венец – в лавров.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.