Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Десeтка жезли

13 декември - 21 декември

Астрологично съответствие - Сатурн в Стрелец


Ключ. 10/1, Един за всички, всички за един/Любов. Да обединим усилия в една посока, да се подчиним на единна цел.

Идеи. Да сглобим детайлите в цялостна завършена представа, в реализираните си идеи да пресъздадем обективна картина на истинната действителност.

Чувства, емоции, настроение. Съсредоточеност, посвещаване, методичност, стабилност, убеденост, преодоляване на вътрешната съпротива.

Мисли. „Не трябва да се грижим за някой друг повече, отколкото той се грижи сам за себе си.” (С. Н. Лазарев)

По-малко е повече. (Робърт Браунинг)

„По плодовете им ще ги познаете...” (Матей 7:16)

Действия, постъпки. Без насилие да съберем сили, да превъзмогнем инерцията си и да придвижим към финала значим (и не само за нас) идеен процес.

Заблуждения. Да (се) пресилим. Да подменим центъра си, да изместим встрани основната си задача. Да пропилеем талантите си. Да се откажем малко преди значим финал. Да доведем докрай ненужни начинания.

Шансове. Да опознаем и обогатим вътрешния си спектър. Да открием и използваме значими взаимовръзки. Да открием нови нива на издръжливостта си, да работим ефективно „на пълна мощност”. Да обединим в едно уменията, идеите, ресурсите си.

Въпроси. Кога ставам ексцентричен? Кого нося на гърба си? Кой ангажимент ме крепи?

Практика. Периодът в декадата на Десетка жезли (от 13 декември до 21 декември всяка година) е подходящ да изясним и затворим отворени дела, да прочистим и подредим себе си и атмосферата, от която сме неделима част, за да започнем след това „на чисто” следващия етап от житейския си път.

Оставете се да бъдете водени от значими идеи, ангажирайте се с реализирането им. Следвайте общия естествен ритъм. Освободете се от ненужния баласт, от чужди отговорности, желания и ценности.

Разпределете внимателно енергията и времето си, определете вие приоритетите и отговорностите си. Организирайте промени само там, където са необходими, наложителни, не правете ненужни подобрения. Не обременявайте себе си и другите със своя работохолизъм и перфекционизъм. Открийте завършеност и хармония в собственото си „несъвършенство” и опростете живота си, дните си.

Проверете „раницата” на гърба си – извадете излишния товар, хранете се с нужната ви „храна”, осигурете си необходимите почивки по пътя.

За да се завърнете „навреме и на място” към себе си. У дома. И да се подготвите за ново приключение.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.