Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Тройка чаши

2 юли - 11 юли

Астрологично съответствие - Меркурий в Рак

Ключ. 3, Мир. Да се потопим в света на чувствата и емоциите, да ги изразим и помирим.

Идеи. Да споделим радостите и тъгите си, да отворим сърцето си. Да съучастваме в празник, в творчески процес.

Чувства, емоции, настроение. Смирение, съпреживяване, веселие, сътворяване, емоционален и творчески подем.

Мисли. Споделената мъка намалява, споделената радост се увеличава.

Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти.

„Трудът е любов, приела видим образ.” Халил Джубран

„Душата никога не иска от нас повече, отколкото можем да свършим с лекота.” Едуард Бах

Действия, постъпки. Да се съберем с познати и приятели, да отпразнуваме събитие или просто самата среща, да се опознаем и сближим. Да преодолеем границите помежду си.

Заблуждения. „Да препием” с емоции, „да затънем”, да се обезверим. Да се опитваме количествено да компенсираме качествени липси. Да натрупаме трудни, ”отровни” чувства и преживявания. Да се разминем и отчуждим. Да (си) изневерим.

Шансове. Да се впишем в кръг от близки, сродни души, да бъдем радостни и креативни. Да израснем емоционално, да разширим емоционалните си граници.

Въпроси. Имам ли близки приятели, какво споделям с тях? Умея ли да помирявам емоционалните (си) различия? Постъпвам ли според чувствата си?

Практика. Периодът в декадата на Тройка чаши (2 юли – 11 юли всяка година) е подходящ да споделим времето и пространството си с близки хора и да повдигнем собствената си и общата емоционална вибрация.

Впуснете се в „танца на живота” – научете нови „стъпки”, споделете ги с другите, танцувайте заедно. Потърсете и отворете нова емоционална врата, „влезте” през нея със сродни души, с които сте на една сърдечна вълна и с които умеете да се радвате и да тъгувате заедно, с и без думи. В общуването си с другите разпознайте и допуснете различията, но се фокусирайте върху приликите, върху пресечните точки – превърнете ги в „място за среща”.

Погледнете „зад оградата”, опознайте се емоционално, стремете се да назовавате и изразявате чувствата си, да споделяте.

Сътворете делника като празник, в който винаги има за какво да се радваме и да благодарим. Хранете сърцето си с чисти чувства и емоции.

Пийте от чашите – възможности, които животът ви поднася. Вдигнете наздравица – за себе си и за хората, с които ”случаят” ви е събрал, с които откривате и споделяте общи „съкровища” и с които „ние” се превръща в повече от „аз и ти”.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.