Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Петица чаши

23 октомври - 1 ноември

Астрологично съответствие - Марс в Скорпион

Ключ. 5, Благост. Да благословим пътя си и приливите и отливите по него.

Идеи. Да се прочистим емоционално, да разделим внимателно натрупаните емоционални примеси и съкровища, старото от новото, излишното от нужното, своето от чуждото и да се подготвим за идването на „златната вода”.

Чувства, емоции, настроение. Интуитивност, загриженост, отговорност, приемане, адаптивност, признателност, уважение, жизненост.

Мисли. „Всичко тече, всичко се променя.” Хераклит

„Вашата радост е разбулената ваша скръб.” Халил Джубран

„Добре ми стана, че се наскърбих...” Пс.119:71

Действия, постъпки. Да (пред-)приемем емоционална провокация, осъзнато да разширим своето емоционално статукво. Да изразим „трудните” си чувства и емоции, да се освободим от натрупано напрежение и негативизъм. Да превърнем тъгата в служител и предвестник на радостта.

Заблуждения. Да се фиксираме в свое преживяване, да затънем емоционално; да се изтощим и предадем. Да забравим кои сме и коя е връзката помежду ни. Да се разкъсаме от противоречия. Да реагираме незряло, да манипулираме и да насилваме своите и чуждите чувства и интереси.

Шансове. Да изцелим отношенията със себе си и така – с онова, до което се докосваме. Да свържем отделните си преживявания и усещания в единно цяло с общи висши смисъл и цел. Да преподадем и научим важен сърдечен урок. Да (си) повярваме.

Въпроси. Към коя своя рана съм привързан и я поддържам жива и отворена? Умея ли да тъгувам? Каква скъпоценност съм загърбил? Как да (се) откажа, без да (се) предам?

Практика. Периодът в декадата на Петица чаши (от 23 октомври до 1 ноември всяка година) е подходящ да преобърнем емоционалната си матрица и да възстановим на ново ниво изгубената си хармония и цялостност.

Откажете се от претенции. Разпознайте и подпомогнете лечебните кризи в живота си. Освободете се от емоционалния си „махмурлук”, изхвърлете житейския „баласт”, който ви пречи свободно и радостно да плувате по естественото течение на живота. Възстановете баланса, равновесието, потърсете точната доза, „златната среда”.

Адаптирайте се към наличното. Потърсете нужните „ключове” у себе си или в непосредствена близост до вас, на места, които сте забравили, отхвърлили, занемарили. Споделете ги.

Не отлагайте решенията и действията, не бягайте от момента. С пълна вяра тръгнете “по водата” и достигнете отсрещния бряг. Опростете и освободете себе си и взаимоотношенията си, различията, пропуските и грешките (си).

„За да няма раздор в тялото” и в живота ви и да откриете ползите от загубите на „престола на доброто”.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.