Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Петица жезли

22 юли - 1 август

Астрологично съответствие - Сатурн в Лъв

Ключ. 5, Благост. Да работим за общото благо. Да (се) облагородяваме. Да (си) бъдем полезни.

Идеи. Да потърсим поле за изява, сцена, на която да представим своя житейска роля – ценна и интересна и за нас, и за другите. Да (пред)приемем житейска провокация.

Чувства, емоции, настроение. Смелост, търсене, вълнение, любознателност, ангажираност.

Мисли. „Има различия на дарбите, но Духът е същият.” І Кор. 12:4

„За да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга.” І Кор. 12:25

Съединението прави силата.

Всеки преподава във всеки един момент.

„Не се борете с болестта – увеличавайте здравето.” Едуард Бах

Действия, постъпки. Потърсете състезание, в което да си включите, конкурс, в който да премерите сили. Проявете пионерския си дух, заразителния си ентусиазъм.

Заблуждения. Да опорочим играта, да я превърнем в „играчка-плачка”. Да насилим собствената си природа, да прекрачим естествените (си) лимити. Да се разкъсаме от противоречия. Да (се) разединим.

Шансове. Да благословим и да бъдем благословени. Да открием смисъл в идеите и идеалите си. Да обединим усилията си в името на висша цел. Да разрешаваме вътрешните и външните си противоборства, да изцеляваме отношенията си със себе си и с другите, в житейските си „сблъсъци” да генерираме голямо количество енергия и да я използваме конструктивно, за общото благо.

Въпроси. Кое разгаря вътрешния ми огън? На какво (се) уча сега? Какъв е житейският ми репертоар? В какво състезание искам да се включа? Коя е моята награда?

Практика. Периодът в декадата на Петица жезли (от 22 юли до 1 август всяка година) е подходящ да се заявим и да потърсим изява на житейската сцена, да открием нов идеен фокус. Разчупете статуквото, проявете активност и борбеност. Не се страхувайте да бъдете себе си. Следвайте интуицията си. Изявете своята многоцветност, различните си лица и житейски роли. Участвайте в житейските предизвикателства, дайте възможност на състезателя у вас да се прояви и докаже. Потърсете „отбор”, за който искате да играете, впишете се в него, без да губите своята уникалност и разноцветност и без да се опитвате да доминирате партньорите си.

Учете се да обичате себе си през другите и другите през себе си. Търсете „смяна на местата”, опитвайте различни гледни и опорни точки. Гледайте на своите житейски изяви като на необходим принос за постигането на значима обща цел, която е по добрата воля на всеки един и за благото на всички. Дарявайте благодат на себе си, на житейските си „съотборници” и на ситуациите, от които сте неотменна част.

Представяйте себе си по най-добрия начин, но посветете участието си на цялостния „спектакъл”, в който отделните роли имат значение само в общия и единен божествен контекст.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.