Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Десeтка пентакли

12 септември - 22 септември

Астрологично съответствие - Меркурий в Дева

Ключ. 10/1, Един за всички, всички за един/Любов. Всеки да бъде себе си и любовта да бъде връзка помежду ни.

Идеи. Открийте своите роля и място, своите уместност и полезност. Впишете се в обкръжението си, присъствайте пълноценно, бъдете посредници.

Чувства, емоции, настроение. Свързване, споделяне, принадлежност, загриженост, защитеност, изначална сигурност, цялостно удовлетворение.

Мисли. „Обединението прави силата.”

„А който влиза през вратата, е овчар на овцете.” Йоан 10:2

„Делникът е ваш храм и ваша религия – ето защо когато влизате в храма, носете със себе си всичко свое.” Халил Джубран

Действия, постъпки. Бъдете отговорни, непосредствени и активни. Сътворявайте, съучаствайте. Давайте своята лепта за общото дело.

Заблуждения. Да бъдем сами сред свои. Да загубим центъра. Да (се) подведем. Да бъдем посредствени, да обеднеем. Да създадем и да поддържаме зависимости. Да изгубим идентичността си. Да станем крайни и самоцелни.

Шансове. Да се присъединим. Да запазим или да възстановим целостта, единството. Да (се) сдобрим. Да открием света в себе си и себе си в света. Да финализираме продължително и стойностно начинание. Да си припомним източника. Да си възвърнем смисъла.

Въпроси. Ценя или оценявам себе и другите? На празен ход или на пълна мощност работя? Кои части от житейския ми пъзел са налице и кои все още търся? Кому съм длъжен?

Практика. Периодът в декадата на Десетка пентакли (от 12 септември до 22 септември всяка година) е подходящ да опознаем и да приемем многообразието в и около себе си, да подпомогнем проявата на различни аспекти на действителността и да ги свържем в едно цяло.

Изминете стъпките от „алфата” до „омегата”. Проявете различните цветове от житейския спектър. Придвижете към финала започнати и недовършени дела, открийте липсващите парчета и задвижете „машината”. Бъдете продуктивни и задружни.

Търсете общ, цялостен поглед. Погледнете на своите дейности като на етапи от собственото ви израстване и същевременно като на част от всеобщото дело. Открийте себе си в другите и другите в себе си. Бъдете навсякъде сред свои.

Центрирайте се и така помогнете на другите да открият своя център, да се присъединят. Бъдете неформални. Не приемайте себе си, другите и отношенията си за даденост. Инвестирайте ежедневно внимание и енергия в онова, което сте опознали и постигнали, развивайте го.

Обновявайте се. Надхвърляйте собствените си ограничения, представи и очаквания. Стремете се към опростяване и обединяване, за да разгърнете своя и общия потенциал, да превърнете всяко действие в магическо, работата – в свещенодействие, а срещите си – в целебен проводник на любов и благодарност.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.