Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Четворка мечове

13 октомври - 22 октомври

Астрологично съответствие - Юпитер във Везни

Ключ. 4, Дълготърпение. Търпеливо да преминем през фаза на пасивност и да достигнем до нов вид активност.

Идеи. „Да заспим” за обичайните си занимания и общуване и „да се събудим” на друго, ново ниво. Да дарим покой на ума си.

Чувства, емоции, настроение. Спокойствие, умиротвореност, свързаност, освободеност, яснота, жизненост, себе отстояване.

Мисли. „Вярвайте на сънищата, понеже в тях са дверите на вечността.” Халил Джубран

„...защото видимите (неща) са временни, а невидимите – вечни.” ІІ Кор. 4:18

Действия, постъпки. Да останем насаме със себе си. Да се смълчим, да активираме вътрешния си ”събеседник”. Да се помолим... и да чуем отговора.

Заблуждения. Да преразходим енергията си. Да слугуваме, вместо да служим. Да излъжем („да омагьосаме”) себе си, да преотстъпим ненужно силата си. Да отречем авторитетите, да подменим приоритетите.

Шансове. Да трансформираме изчерпана ситуация, да освободим скрит, блокиран потенциал. Да открием нови цели и възможности, нов източник на енергия. Да осъзнаем и преминем границата между сън и реалност. Да изследваме непозната (забравена) вътрешна територия. Да се отворим за помощ свише. Да възстановим реда.

Въпроси. Умея ли да (се) отказвам? Какво трябва да забравя, за да си спомня истината? Кои свои граници е нужно да оздравя? Кои свои ограничения искам да надхвърля?

Практика. Периодът в декадата на Четворка мечове (от 13 октомври до 22 октомври всяка година) е подходящ да изцелим „болните си места” и да осветим връзката със себе си, а така – и с другите.

Уважете своите и чуждите граници на автономност, на търпимост и издръжливост. Укрепете устойчивостта си към външни влияния, към „чужди” за вас мисли и желания. Не (се) насилвайте, не (се) преуморявайте. Бъдете внимателни и грижовни, осигурете време и място за себе си, изчистете и подредете вътрешното си пространство, одухотворете го.

Дайте си отдих от обичайната тревожност и угриженост. Пренасочете вниманието и енергията си навътре и нагоре, повдигнете мислите си, гледната (опорната) си точка. Потърсете и приемете вдъхновение.

Възстановете авторитета си, поемете отново властта над своето „кралство”. Прочистете се от „вчерашни” разочарования и „отрови”. Събудете „спящата красавица” в себе си за нов живот, вдъхнете й сила и надежда, позволете да бъде обикната и спасена, да не мечтае живота си – а да живее мечтите си...


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.