Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Петица мечове

20 януари - 29 януари

Астрологично съответствие – Венера във Водолей

Ключ. 5, Благост. Да (се) облагородяваме, не да (се) унищожаваме.

Идеи. Да бъдем будни за собствената си съвест. Да обичаме със строга любов.

Чувства, емоции, нагласа. Яснота, решителност, твърдост, мекота, устойчивост, издръжливост, грижовност.

Мисли. „Военната победа прилича повече на траурна церемония.” (Лао Дзъ)

„За да спечели един, не трябва да загуби друг. За да спечели един, всички трябва да спечелят.” (Курс на чудесата)

„Нямат нужда от лекар здравите, но болните.” (Ев.Л.5:31)

„Един сее, а друг жъне.” (Йоан 4:37)

Действия, постъпки. Да поемем отговорност за своите действия и бездействия. Да не избягваме нужните, възпитателни сблъсъци. Да не влизаме в самоцелни битки за надмощие.

Заблуждения. Да мислим „черно-бяло”. Да приемаме, че „победителите не ги съдят” и че „целта оправдава средствата”. Да бъдем подсъзнателно агресивни към другите, а следователно – към себе си. Да обърнем гръб, вместо да погледнем в очите.

Шансове. Да се освободим от модела „жертва – агресор”. Да не съдим, за да не бъдем съдени. Не да се страхуваме от критиката, а да се стремим към любовта. Не да бягаме, а да устояваме и да (се) променяме.

Въпроси. Кога жертвата е по-жестока от агресора? Умея ли да отхвърлям с любов и уважение? Умея ли да губя лесни битки? А да печеля трудни победи? В кои чужди битки съм участвал? Кои свои сражения не съм провел?

Практика. Периодът в декадата на Петица мечове (от 20 януари до 29 януари всяка година) е подходящ да насочите енергията си не срещу нещо или някого, а за – в подкрепа на онова, което е благо и истинно.

Бъдете честни и открити – и към себе си, и към другите. Мерете с една мяра и победителите, и победените, и своите, и чуждите. Открийте онези „чужди елементи”, от които се възмущавате и разграничавате, онова, което осъждате и искате да бъде премахнато. Приемете неговото право на съществуване на определено ниво на реалността и потърсете у себе си благост и милост към различното.

Открийте умението да променяте собствената си честота и така да приемате различни „програми” на житейското си „радио”. Работете върху способността да моделирате себе си, живота си – с изборите, които правите във всеки един момент.

Вижте в начина, по който мислите, говорите и се отнасяте към другите, огледало на отношението ви към самите вас. Не поощрявайте погрешно мислене или поведение, бъдете коректив – но облагородете „оръжията” си, настройте ги за взаимно изцеление и освобождаване, не за битка „на живот и смърт”. За да посеете семена, чиито плодове да жънете с радост и благодарност.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.