Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Девeтка жезли

3 декември - 12 декември

Астрологично съответствие - Луна в Стрелец

Ключ. 9, Въздържание. Да сдържаме импулсите си. Да обуздаем страховете и тревогите си, да си възвърнем значимостта и силата, които сме им приписали.

Идеи. Да се опрем на опита си, да разчитаме на себе си. Да се освободим от подозрения и незрели убеждения.

Чувства, емоции, настроение. Бдителност, внимание, опомняне, увереност, борбеност, издръжливост, постоянство.

Мисли. „Обикновените богатства могат да бъдат откраднати, истинските богатства не могат. В твоята душа има безкрайно много прекрасни неща, които не могат да бъдат взети от теб.” (Оскар Уайлд)

“Защото Той укрепва лостовете на твоите порти...” (Пс.147:13)

„Никой не налива ново вино в стари мехове...” (Лука 5:37)

Действия, постъпки. Да осмислим свой житейски опит и да го използваме градивно в настоящето. Да се освободим от стари страхове и повтарящи се проблеми.

Заблуждения. Да бягаме от реалната ситуация във въображаеми варианти и проекции. Да прехвърлим силата си върху външен обект. Да усложним и втвърдим представата си за нещата. Да се блокираме. Ненужно да се противопоставим.

Шансове. Да реализираме скрити възможности. Да трансформираме стари представи, да си припомним и излекуваме скрити рани, да се справим с актуално предизвикателство посредством натрупан опит. Да укрепим позициите си.

Въпроси. Коя е основната ми опора? Кое мое убеждение отнема силата ми? Кои свои приоритети съм загърбил? Мога ли да разчитам на себе си в стресови ситуации?

Практика. Периодът в декадата на Деветка жезли (от 3 декември до 12 декември всяка година) е подходящ да открием и да преодолеем слабостите на „силните си страни” и да освободим скрит зад тях потенциал.

Изцелете гледната си точка. Потърсете свои твърди и непоколебими убеждения, не се идентифицирайте с тях, а при необходимост проявете гъвкавост и адаптивност. Не бъдете статични и инертни, проверявайте своите ориентири във всеки един момент, променяйте се и обновявайте гледната си точка. Намерете оня фокус, който изкривява и хиперболизира проблемите, а подценява реални предизвикателства и възможности.

Стъпете здраво на земята, преценете трезво действителността, заявете своята градивна и стабилна позиция.Уважавайте своето и чуждото време и пространство. Не налагайте другиму своята истина, но и не пренасяйте механично чужди решения върху своите задачи.

Бъдете отговорни за себе си, защитете правото си на самостоятелност, вдъхнете си сила и кураж. За да превърнете кризите в шансове, слабостите си в дарове и да посрещнете не враг, а верен приятел и съюзник – и в свое лице.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.