Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Консултация с Цветята на Бах

Индивидуалното отношение и подход са в основата на този метод, при който ориентирът не е проблемът, симптомът (болестта), а отделният човек, неговото световъзприемане и отношение, неговият уникален потенциал за разгръщане. Консултацията за определяне на необходимата индивидуална комбинация от есенциите на Бах протича под формата на непринуден разговор, в който човек представя, с помощта на подпомагащи го въпроси, ситуацията, в която се намира, свои стремежи, желания, проблеми и задачи за разрешаване, трудности, с които се сблъсква, чувства, емоции и мисли, които в една или друга степен преживява и които могат да пораждат у него напрежение, дискомфорт.

Разговорът е важна част от процеса на (себе)разбиране и подпомага осъзнаването и промяната, тъй като целебният процес не може да се сведе до механичен прием на готови капки.

При търсенето на основните акценти водещата нишка са актуалните, текущите предизвикателства и затруднения, тези, които в момента са на повърхността и могат да бъдат “уловени”, готови са да бъдат докоснати и хармонизирани (разрешени).

Задачата ни в един такъв процес на мека вътрешна работа не е да се лишим от нещо, да го премахнем от характера си, а да го облагородим, опитомим, да го превърнем от дразнеща песъчинка в бисер, от враг – в помощник, от слабост – в сила.

Този процес на себехармонизиране е мек, нежен, постепенен и деликатен, понякога като че незабележим, неуловим – и в това е "опасността" да не бъдат заелязани малките и постепенни, но важни промени вътре в самите нас и в отношението ни към и със света. Затова е препоръчително да бъдем постоянни, търпеливи, будни към самите себе си, към своите идеи, емоции и мисли, които определят гледната ни точка, а тя от своя страна – живота ни.

Илиана Смилянова е дипломиран консултант по терапия с Цветята на Бах към школата на Мехтхилд Шефер във Виена, Австрия.


Записване на телефон +359888703650 или на ilsmile@tarotbg.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.