Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Рубриката е в процес на постепенно допълване.

- Как да си изберем таро колода?
Съществува голямо многообразие от таро карти и начинаещият – а и не само той – често може да бъде затруднен коя от предлаганите колоди е най-подходяща за него. Важен критерий при избора на таро карти е симпатията – колодата, която ни привлича, “тегли” към себе си, чийто символизъм ни е достъпен и разбираем, често е именно необходимата за нас в определения момент. Извън спонтанния избор, основан до голяма степен на интуицията, за начинаещи най-често се препоръчва колодата на Артър Уейт и Памела Колман Смит (известна и като колодата Райдър-Уейт-Смит, RWS) и нейни близки (най-вече цветови) варианти (Универсално таро на Уейт, Златно Райдър Уейт таро и др.), поради достъпния й символизъм (особено при младшите аркани), който същевременно провокира непрестанно нови, интересни и задълбочени поглед и интерпретация.

- За какво можем да се допитаме до таро?
Можем да питаме за всичко, което ни интересува и засяга, което е свързано с нас самите и ни вълнува. Допитването до таро предполага ангажираност с отговора, осъзнаване и усилия, действия в определена посока.

- Можем ли да питаме за друг човек?
Ако приемем, че таро е своеобразно огледало, тогава, както казват Евелин Бюргер и Йоханес Фийбиг, можем ли да се огледаме в огледалото вместо друг човек? Дори когато въпросът ни е свързан с някой друг (при наличие на основателен и здрав интерес от наша страна), то отговорът ангажира самите нас, свързан е с отговорността ни към човека и ситуацията.

- Колко често можем да търсим съвет от таро?
Работата с таро дава достъп до информация, която се нуждае от усилия и време, за да бъде разбрана и отработена (приложена на практика). “Преяждането” с информация е ненужно, по-скоро обременяващо и затлачващо, отколкото подпомагащо вътрешните процеси на разбиране и промяна. Затова всяко следващо търсене на съвет от/през таро би следвало да е тогава, когато получената вече информация е разбрана и асимилирана (предимно според усещанията на самия питащ).

- Трябва ли да задаваме (конкретен) въпрос?
Таро работи на принципа на огледалото. Или както казва Хайо Банцхаф – какъвто е въпросът, такъв е отговорът. Общ въпрос - общ отговор. Конкретен въпрос – конкретен отговор. Въпрос “просто ей така” – отговор “просто ей така”. Никакъв въпрос – никакъв отговор.

- За какъв срок от време е валидна прогнозата?
В зависимост от въпроса, прогнозата при таро трудно може да надхвърли рамките на година- година и половина. Този срок може да бъде скъсен (до месеци, седмици, дни, часове) според конкретния случай.

- Можем ли “да гледаме” сами на себе си с таро?
Противно на някои твърдения това е една от основните цели при заниманията с карти таро – себеразбиране, себеразвитие и себеосъществяване. Картите таро дават възможност човек да огледа себе си и да се срещне със сенчести свои страни, недостъпни за рационалния, типичния ни поглед и разбиране. Същевременно работата с таро за себе си притежава своите трудности и провокации и изисква честност, търпение, постоянство и най-вече – работа върху самия себе си.

- Можем ли да развием таро-зависимост?
Зависимостта е вътре, а не извън човека. При коректна, съзнателна и отговорна работа с таро тази система води до увеличена осъзнатост и самостоятелност – не само в сферата на работата с картите.

- Какво значение имат “случайно” изпадналите по време на бъркането карти?
“Случайното” в таро е закономерно – в противен случай не бихме могли да се доверяваме и да работим с тази система и с на пръв поглед произволното теглене на карти от колодата. Същевременно таро предполага – и предразполага към – здрава и продуктивна симбиоза между разум и интуиция. В този контекст случайно изпадналите по време на бъркането на колодата карти носят някаква информация, но тя закономерно ще се разкрива и в самата последвала подредба и картите в нея.

- Какво значение имат обърнатите карти?
Работата само с прави или с прави и обърнати карти е въпрос на избор и предпочитание. При задълбочена работа добри резултати могат да се получат и в двата случая. Но тъй като смисълът и целта при допитване до таро не са в категоричните, крайни “да-не” отговори, обърнатите карти дават възможност чувствително да се увеличат нюансите в информацията, носена от картите, помагат ни да бъдем по-прецизни в търсенето и откриването на ориентири и опорни точки.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.