Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Айн

Eврейска буква, която може да се преведе като "око" и се съотнася с картата ХV.Дяволът от Старшите аркани.


Алеф

Eврейска буква, която може да се преведе като "вол, бик" и се съотнася с картата 0.Глупакът от Старшите аркани.


Алхимия

Древно познание, свързано с овладяване на изкуството на преобразуването (трансформацията, трансмутацията), на облагородяването-на металите (превръщането на оловото в злато), но всъщност най-вече и преди всичко на самия себе си (защото "само който има злато, може да направи злато"); алхимия е и едно от имената на Старши аркан ХІV.


Анкх

Вид кръст във вид на ключ, популярен египетски символ, тълкуван като съюз на небето и земята, на мъжкото и женското; в таро на Уейт присъства на картата ІV.Императорът; Хайо Банцхаф съчетава по интересен начин изображенията на картите ХІІ.Обесеният и ХХІ.Светът, като получава в резултат изображение на ключа Анкх.


Анубис

Египетско божество на мъртвите, изобразявано с глава на чакал, което присъства на картата Х.Колелото на съдбата в колодата на Уейт.


Аркан

Наименование на картите в таро, които са съответно старши и младши аркани - от лат.arcanum, тайна.


Архангел

В колодата на Уейт в Старшите аркани има три карти с изобразени архангели: VІ.Влюбените - Рафаил, ХІV.Умереността - Михаил и ХХ.Страшният съд - Гавраил.


Архетип

Понятие, въведено от Юнг, зад което стоят мощни колективни енергии, общовалидни, извън пространствени и извън времеви, силно въздействащи универсални пра-образи; в таро архетипите се търсят и откриват най-вече в Старшите аркани (поне в по-концентриран и изчистен вид).


Асо

Първата карта във всяка боя от Младшите аркани в таро; асоциира се със семе, от което постепенно, стъпка по стъпка израства "плодът" на боята, и същевременно с начало, с първо движение в някаква посока. Същевременно всяко Асо съдържа в концентриран вид в себе си цялата съответна му боя - както жълъдът съдържа в себе си дъба.


Астрология и таро

Между двете системи се търсят и правят разнообразни, интересни и полезни паралели и съответствия, които са на архетипна основа, не са фиксирани и търпят различия (понякога доста съществени) в зависимост от гледната точка на търсещия - такива различия се наблюдават между френската и английската школа в таро. Същевременно търсенето на пълно припокриване и особено едно механично пренасяне и наслагване на понятия от астрологията върху таро картите (а и обратно) при тяхната интерпретация може до голяма степен да блокира непредубедеността, да попречи на архетипа на картата да прояви и разгърне без предварителна обремененост своя потенциал.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.