Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Попътен и насрещен вятър

Когато човек не знае към кое пристанище пътува, за него никой вятър не е попътен. Сенека

Преди да изтеглите картите, формулирайте ясно своя въпрос.

Примерни въпроси: Как си помагам и как си преча в дадената ситуация? Кои са нейните плюсове и минуси? Какво ми липсва и кое ми е в повече? Какво виждам и за какво недовиждам?

В сайта за деня можете да зададете един въпрос.


В нашия двуполюсен свят всяка ситуация има своите силни и слаби страни, фактори, които ни помагат, и такива, които ни затрудняват, предизвикват ни. Само опознавайки и едните, и другите, човек може да използва целия потенциал на ситуацията, да разреши и освободи съответния проблем, да осветли своя вътрешен и външен "пейзаж". В подредбата "Попътен и насрещен вятър" първата карта ни показва кое ни помага, съдейства, а втората - кое ни пречи, трудностите, с които можем да се сблъскаме, т. е. попътния и насрещния вятър на нашето начинание. Двете карти таро обозначават понякога сякаш противоречиви тенденции, които привидно си противодействат, а всъщност само съвместно дават ключа за разрешаването на проблема. След като ги изтеглите, концентрирайте се и бъдете внимателни и търпеливи , за да съумеете да съчетаете двете тенденции, да ги "сглобите" в цялостен съвет.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.