Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро консултация

Целебният път навътре

При консултацията с таро целта е не механично и самоцелно предсказване на бъдещето, а целебно пътуване навътре, при което човек избира да е буден и активен участник в своя живот, да увеличава светлината в живота си, да служи на висши и благи цели. Бъдещето не е нещо предварително готово, което ни чака да го настигнем и преживеем - то е живо творение, което е тясно свързано с нашето душевно, емоционално и мисловно, физическо състояние, с изборите, които правим и с начина, по който виждаме себе си, живота, вселената. Допитването до таро е целебно преживяване, което изцелява, хармонизира нас, представите ни и отношенята ни. 


Консултацията

Целебен е контактът между тълкуващия и питащия, както срещата на самия човек с картите - те имат свой символен език, който не може да бъде пълноценно предаден с думи, а техните образи-символи изпращат послания от подсъзнанието до съзнанието на този, който ги гледа. Тези послания, освен че имат своята общовалидна основа, са и много лични, строго индивидуални. При разговора важно начало е конкретизирането на въпроса с цел яснота и подпомагане на фокусирането на отговора. Продължителността на консултацията е около един час.


Формулирането на въпрос

Въпросът при допитване до таро има съществено значение - искрено зададеният въпрос улеснява яснотата, разираемостта на отговора, спестява излишно обърквание, разводняване и заобикаляне, изместването на акцента. Откритото и сериозно отношение към проблема е важно условие за получаването и разбирането на адекватен, сериозен, стойностен отговор. Повърхностното, лекомислено отношение към картите ще породи огледален отговор, също толкова повърхностен и несериозен. Добре е да изясним искрено първо за себе си какво точно искаме да узнаем, въпросът ни да бъде по възможност ясен. Търсенето на отговор подпомага осъзнаването и поемането на нашата собствена отговорност и естествено - нашето божествено право на избор.

Най-общо казано, допитването до себе си през таро ни помага да разберем скритото, невидимото, недостъпното за обичайния ни поглед и съзнание, да си помогнем да осъзнаем какво и защо ни се случва, какъв е коренът на проблема (миналото), какво е състоянието на нещата в момента - тяхната видима, съзнавана, и невидима, несъзнавана част (сегашното), какви са възможните алтернативи за нашите избор и поведение и съответните последствия при всяка от тях, накъде води пътят, по който вървим (бъдещето), как "да освободим" проблема, какъв е "урокът", който трябва да научим от даденото предизвикателство, ситуация или човек.

Въпросът е добре да засяга самия питащ и да включва при нужда взаимоотношения с хора (близки или познати), свързани с него, с онова, което преживява. Не е препоръчително питането да се основава на прекомерен и нездрав интерес или любопитство към други хора, тъй като по този начин питащият може да наруши важни граници и да допусне подобна намеса в своите собствени дела.

Една таро консултация продължава около час, но изисква след това още известно време, за да бъде разбрано в дълбочина нейното послание, информацията, която съдържа - като един своеобразен вътрешен диалог, предполагащ търпение, търсене, допускане на нова гледна точка и разбиране.

Търсенето на отговори и ориентири през целебните символи на таро е полезно, хармонизиращо и същевременно забавно и интересно преживяване, целебно приключение. Това е целебна игра на въпроси и отговори, които ни помагат да се освободим от излишното и да си набавим необходимото - за да бъдем верни на душата си и да живеем с любов, с радост и в мир, най-напред със себе си.


Запитване за консултация на имейл ilsmile@tarotbg.com и на телефон +359888703650.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.