Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро консултация

Целебният път навътре

При консултацията с таро целта е не механично и самоцелно предсказване на бъдещето, а целебно пътуване навътре, при което човек избира да е буден и активен участник в своя живот и да служи на висши и благи цели.


Консултацията

Целебен е контактът между тълкуващия и питащия, както срещата на самия човек с картите - те имат свой символен език, който не може да бъде пълноценно предаден с думи, а техните образи-символи изпращат послания от подсъзнанието до съзнанието на този, който ги гледа. Тези послания, освен че имат своята общовалидна основа, са и много лични, строго индивидуални. При разговора важно начало е конкретизирането на въпроса с цел яснота и подпомагане на фокусирането на отговора. Продължителността на консултацията е около един час.


Формулирането на въпрос

Въпросът при допитване до таро има съществено значение - правилно зададеният въпрос улеснява яснотата, разираемостта на отговора, спестява излишно обърквание, разводняване и заобикаляне, изместването на акцента. Откритото и сериозно отношение към проблема е важно условие за получаването и разбирането на адекватен, сериозен, стойностен отговор. Повърхностното, лекомислено отношение към картите ще породи огледален отговор, също толкова повърхностен и несериозен. Картите таро работят на принципа "каквото повикало, такова се обадило". Добре е питащият да изясни максимално честно за себе си какво точно иска да узнае. Въпросът е добре да бъде по възможност ясен и недвусмислен. В основата му трябва да стои осъзнаването и поемането на нашата собствена отговорност и естествено - нашето божествено право на собствен избор. Най-общо казано, целта е да разберем скритото, невидимото, недостъпното за обичайния ни поглед и съзнание, да осъзнаем какво и защо ни се случва, какъв е коренът на проблема (миналото), какво е състоянието на нещата в момента - тяхната видима, съзнавана, и невидима, несъзнавана част (сегашното), какви са възможните алтернативи за нашето поведение и съответните последствия при всяка от тях, накъде води пътят, по който вървим (бъдещето), как "да освободим" проблема, какъв е "урокът", който трябва да научим от даденото предизвикателство, ситуация или човек.

Въпросът трябва да засяга самия питащ или при нужда хора (близки или познати), свързани по определен начин със самия него, а не трябва да се базира на голо или злонамерено любопитство, т. к. по този начин питащият злоупотребява най-вече със самия себе си.


Една таро консултация по принцип изисква време, за да бъде разбрано максимално, в дълбочина нейното послание, информацията, която съдържа - като един своеобразен вътрешен диалог, предполагащ търпение, търсене, допускане на нова гледна точка и разбиране.


Запитване за консултация на имейл ilsmile@abv.bg и на телефон +359888703650.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.