Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Tаро календар февруари

Февруари носи архетипната енергия на двойката и ни предразполага към партньорство и споделяне...

Още...

Таро календар януари

Честита Нова Година! Ако денят се познава по сутринта, то годината се познава по януари.

Затова именно сега е време „да сложим картите на масата” и да решим как искаме да живеем със себе си (и със света) през следващите 12 месеца.

И тъй като „в начало бе Словото”, можем съзнателно да използваме първия месец от годината, за да почувстваме, да обмислим и да облечем в думи – най-напред за себе си, онова, за което сме готови и което ни очаква да го изразим...

Още...


Страница 2 от 2

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.