Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Таро

Система за анализи, прогнози, себепознание и себеразвитие, изградена на основата на 78 карти и считана за един от най-значимите клонове на западната езотерична традиция.


Тау

Буква от еврейската азбука, която може да се преведе като знак, сигнатура и се съотнася с картата ХХІ. Светът от Старшите аркани.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.