Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Larch, Лиственица. За отразената и собствената светлина

Всички ние имаме общ произход, клетки сме в един организъм и сме свързани едни с други с видими и невидими нишки. Въпреки многобройните прилики помежду ни обаче всеки един от нас е уникален и неповторим, има своя нишка на съдбата, която трябва да развие, свой собствен път и свой уникален начин да го извърви.

Когато се раждаме, ние носим в себе си спомена за своята бъдеща мелодия и в ранното си детство усещаме и отстояваме своята уникалност. Постепенно, с времето, наблюдавайки все повече другите и сравнявайки се все по-често с тях, можем неусетно да загърбим вярата в себе си и да я подменим със съзнателното и подсъзнателното желание да бъдем като някой друг.

Още...

Agrimony, Агримония. За лъжата и смелостта да бъдеш себе си

Да изразяваме по своему, открито и естествено своите вълнения, своите мисли и чувства е важно условие за хармония и за създаване на истинска, неподправена връзка с източника, със себе си и с другите. И основна предпоставка за здраве - на всички нива. Тъгата, противоречията и тревогите, редом с радостта, съгласието и спокойствието са наши спътници, равноправни и пълноценни участници в емоционалния и мисловния ни свят...

Още...

Water Violet, Хотония. За самотата и сближаването

Да стане самостоятелен, зрял и разчитащ на себе си човек е вътрешен стремеж и задача на всекиго. Това е продължителен и дълбок процес на ...

Още...

Clematis, Повет. За фантазирането и реализирането на мечтите

В нашия двуполюсен, променлив, противоречив свят всеки понякога има смътното усещане, че „някъде другаде” има място – спокойно, радостно, светло, където сме изцяло и безусловно приети и където нещата се случват (или съществуват) с естествена лекота...

Още...

Cerato, Цератостигма. За подражанието и интуицията

Всеки от нас има интуиция – вътрешен компас за вярната житейска посока, верен помощник при решаването на ежедневни и значими житейски въпроси...

Още...

Rock Rose, Желтак. За паническия страх и геройската смелост

Цветето Желтак, Скална роза (Rock Rose) Едуард Бах избира, за да създаде лек за силен, ужасяващ, обсебващ страх и отчаяние, които могат да завладеят както потърпевшия, така и онези, които са в обкръжението му...

Още...

Освободи себе си* с Цветята на Бах

Темата за хармонията и дисхармонията, за здравето и болестта е една от основните за всеки човек. Здравето е естествено, често незабелязвано от нас състояние. Болестта като че по-лесно привлича нашето внимание...

Още...

38 форми на страх или 38 идеи как да освободим любовта от сянката на страха

Направете си комбинация от целебни изречения според включените във вашата индивидуална комбинация есенции...

Още...

38 идеи за себе-акордиране. 3, Сътворяване. Умението да израстваме или как да (се) променяме чрез приемане

С раждането си попадаме в един непознат, различен и противоречив свят – топъл и студен, светъл и тъмен, даващ и отнемащ. Виждаме различни лица около себе си – любящи и враждебни, сродни и чужди...

Още...

38 идеи за себе-акордиране. 2, Опомняне. Да прогледнем или истината вътре в самите нас

Раждаме се почти слепи и глухи, с очи, отправени навътре и нагоре, към „дома”, откъдето идваме и където ще се завърнем, когато извървим стъпките си. Постепенно проглеждаме за този свят, отваряме физическите си сетива...

Още...


Страница 5 от 7

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.