Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Пътят и пътуването в Старшите аркани на картите таро

Темата за пътя и пътуването е основна за същността на таро като познавателна система. Човек, преминавайки през отделните аркани и опознавайки ги, извършва вътрешно и респективно външно пътешествие...

Още...

Какво е Таро?

Таро е езотерична система, популярна най-вече откъм своя предсказателен аспект, но всъщност една от основните й ценности е в това, че тя ни предоставя възможност да структурираме и опознаем света около нас...

Още...


Страница 7 от 7

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.