Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Яхин

Яхин и Боаз обозначават двете основни колони на храма на цар Соломон (3 Царе 7:21).

Черната J (Яхин) е отбелязана на дясната (светлата) колона на храма в картата II. Висшата жрица в таро. Съчетанието между черно и бяло и тук ни свързва със закономерността, че истината се проявя чрез  дуални двойки от противоположности. 

https://www.tarotbg.com/znachenie-na-taro-karta/II-visshata-zhrica.html


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.