Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Шин

Двадесет и първата буква от еврейската азбука със значение "зъб". Пол Фостър Кейс свързва тази буква с картата XX. Страшния съд от Старшите аркани. Други таро изследователи свързват Шин с други таро карти от Старшите аркани, например Елифас Леви с картата 0. Глупака.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.