Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Зайн

Еврейска буква, която може да се преведе като меч и се свързва със Старши аркан VI. Влюбените;


Звездата

Старши аркан с номер XVII, свързван архетипно с "живата вода", със спасителните Вяра и Надежда, особено в трудни житейски моменти (не случайно в колодата се намира между Кулата и Луната);


Земя

Елементът, който "стои" зад боята пентакли (монети, камъни…) в Младшите аркани таро; земята подсказва стабилност, укорененост, заземеност, реализация и резултатност, но може да бъде и сковаваща, ограничаваща, формална, схематична, мудна, твърде практична и материалистична;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.