Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Езотерика

(От гр.вътрешен, скрит) - съвкупност от учения и възгледи, достъпни за "вътрешния" - посветения и посветилия се, търсещия и служещия - човек; тези учения са тайни и скрити не толкова поради умишленото им държане в тайна, колкото поради един съвършен естествен механизъм, който ги прави недостъпни и неразбираеми (поне не в дълбочина) за "външните", за онези, които не са готови за това познание;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.