Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Банцхаф, Хайо

Германски астролог и таролог (15. V. 1949 г.- 11. II. 2009 г.). Автор и съавтор на 21 книги за таро и астрология, между които "Самоучител по таро" (издадена на български език), "Таро на Кроули", "Четирите елемента в астрологията и таро", "Пътешествието на героя", "Ти си това, което ми липсва". Със своя новаторски, задълбочен и същевременно разбираем и достъпен подход Хайо Банцхаф популяризира таро като философска и (себе)познавателна система.


Бет

Еврейска буква, която може да се преведе като "дом" и се съотнася с картата І.Магът от Старшите аркани.


Бои

В Младшите аркани на таро има четири бои - жезли, чаши, мечове, пентакли, движени от четири елемента-огън, вода, въздух и земя; всяка боя обхваща четиринадесет карти, десет номерирани - от Асо до 10, и четири фигурни - Паж, Рицар, Кралица и Крал (имената на картите могат да варират в различните колоди).


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.