Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Юнг Карл Густав

Значим швейцарски психотерапевт, живее 1875 - 1961. Въвежда понятието "архетип", изследва връзката на психиката с душата през митове, приказки, сънища, целебни текстове и образи. Свързва психологията с езотериката. 


Юнгианско таро

Таро колода от Robert Wange,1988, издадена от швейцарското издателство AGM Müller. Колодата е изградена върху архетипите на К. Г. Юнг. Младшите аркани са издържани в специални цветове и форми.

https://www.tarotbg.com/taro-karta/the-jungian-tarot-jungiansko-taro.html


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.