Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Кабала

Еврейско учение (предание, традиция), свързано с принципите на сътворението, себепознанието и себеразвитието. Основен глиф (символ) на кабала е Дървото на живота, което се състои от десет сефирот (еманации на Бога) и пътищата между тях. Евентуалната връзка между кабала (Дървото на живота) и старшите и младшите аркани таро е обект на множество изследвания.


Карта таро на деня

Показва принципа, валиден за нас през съответния ден, и помага "да пеем в тон", да се настроим адекватно и синхронно към него;


Каф

Буква от еврейската азбука, която може да се преведе като длан и съответства на картата Х. Колелото на съдбата от Старшите аркани;


Квинтесенция

Буквално "петият елемент". В таро с този термин се обозначава сборът от нумерологичните стойности на отделните карти в една подредба и съответстващият на полученото число Старши аркан, който се превръща в своеобразна "шапка" или в  "общ знаменател" на присъстващите в подредбата карти, дава допълнителен нюанс и посока на тълкуване;


Келтски кръст

Може би най-популярният начин на подреждане на карти таро, състои се от 10 карти;


Колело

Основен символ, свързан с цикличността, развитието, промяната, движението, центрирането. Той е в центъра на старши аркан Х. Колелото на съдбата.


Колелото на съдбата

Старши аркан под номер X; в зависимост от позицията и това дали е права или обърната, картата подсказва значими житейски промени и обрати, възходи или падения, "пръстът на съдбата" отново с основна цел нейното осъществяване;


Колесницата

Старши аркан под номер VII. Сред основните послания на картата са пътуването - буквално и преносно, движението към определена важна цел, стремеж към концентрация и себеовладяване.


Колода

Съвкупността от традиционно 78-те карти в системата на таро (понякога броят на картите търпи вариации - с една по-малко или с една-две карти повече, в зависимост от гледната точка и намеренията на съответния автор);


Коф

Еврейска буква, в превод "тил, задна част на главата", в таро се съотнася със Старши аркан XVIII. Луната.


Крал

Кралят е една от четирите фигурни карти във всяка от четирите бои на Младшите аркани в таро. В колодата на Кроули картата е с име Рицар. Зад Краля може да се търси конкретна фигура от реалното обкръжение на питащия, но същевременно и определен аспект от неговата личност, социална роля, стадий на развитие.


Кралица

Една от четирите фигурни (дворцови) карти във всяка боя на Младшите аркани в таро. Както при Краля, зад характеристиката на съответната Кралица питащият може да потърси самия себе си, друг човек от своето обкръжение, както и етап в развитието на процес или събитие.Една от четирите фигурни (дворцови) карти във всяка боя на Младшите аркани в таро. Както при Краля, зад характеристиката на съответната Кралица питащият може да потърси самия себе си, друг човек от своето обкръжение, както и етап в развитието на процес или събитие.


Кроули, Алистър

Виден английски окултист (1875-1947); талантлива, интересна, провокативна и силно противоречива личност, предизвикваща и до днес също толкова противоречиви реакции и отзиви; основен създател, заедно с Лейди Фрида Харис, на Таро на Тот.


Кулата

Старши аркан с номер XVI; картата често плаши с изображението си - много често кула, подложена на разрушение, от която падат двама души, но както всяка една карта с появата си идва да помогне на питащия да продължи по пътя си, като в случая (най-общо казано) се освободи от онова, което спира развитието му и което е построено върху "подвижни пясъци";


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.