Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Сигнификатор

Най-често така се нарича предварително избрана от колодата карта-показател или определител на определен човек или проблем; нейното използване не е задължително; има колоди, които съдържат допълнителни карти именно с такова предназначение - например Таро на Казанлар.


Смит, Памела Колман

Художничката, нарисувала под ръководството на Артър Уейт най-популярното таро в света, Таро на Райдър-Уейт.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.