Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Жезли

Една от четирите бои в таро, зад която стои огънят; според много таролози съответства на спатиите в игралните карти; самият жезъл като символ в различни варианти присъства на много от картите - и Старши, и Младши аркани;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.