Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Подредба

Начин на подреждане на картите в зависимост от поставения въпрос и разисквания проблем - една и съща карта на различни позиции в една подредба разкрива различни свои страни, носи различна информация; има общи и специални подредби (вторите са предназначени само за определен вид проблеми-въпроси); избор на различни подредби можете да намерите ТУК.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.