Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Обърнати карти

Според повечето таролози обърнатите карти не променят значението на правите в тяхната пълна противоположност, а наслагват допълнителни ракурси при тълкуването, дават възможност за нюансиране на значенията, за обогатяване на информацията и същевременно за нейното конкретизиране;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.