Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Вау

Еврейска буква, която може да се преведе като "пирон, гвоздей" и се съотнася с картата V. Висшият жрец от Старшите аркани.


Верификация

Проверка на истинността на определена информация и/или на необходимостта от извършването на определени действия.


Висшата жрица

Старши аркан с номер II, чието име в по-стари колоди е Папеса. Картата е считана от някои за сигнификатор (определител) на таро. Архетипно съответства на небесната майка, интуитивното, вътрешно по/знание и обучение, на приемането, вслушването и послушанието.


Висшият жрец

Старши аркан с номер V, друго негово име е Папа; съответствия зад този архетип могат да бъдат Учителят, Възпитателят, моралът и духовните институции, но и цензурата, интроектите;


Влюбените

Старши аркан с номер VI; Уейт променя традиционното изображение на картата - мъж между две жени, млада и възрастна, и амурче с лък и стрела над тях, заменяйки го с библейска сцена - Адам и Ева в райската градина и архангел Рафаил над тях; архетипни съответствия - изборът, истинската любов;


Вода

Елементът, който стои зад боята чаши в таро; свързва се най-вече с чувствата, емоциите, творчеството, фантазиите; водата няма собствена форма, а заема оформата на съда, в който е налята, което подсказва гъвкавост, приспособимост, но и евентуални манипулативност, неустойчивост и податливост на влияния;


Време

Времевата прогностика в една таро консултация е труден и силно субективен процес, тъй като сроковете и темповете на развитие зависят до голяма степен от самия питащ, от неговото отношение и поведение във връзка с поставения въпрос, от степента му на вътрешна зрялост и готовност и от това доколко той съдейства или противодейства на процесите; въпреки това съществуват различни техники за определяне на времето на случване на дадено събитие, а отделно от това самите карти имат своя собствена динамика, собствено темпо на развитие и могат да се съотнесат с различни периоди от време;


Въздух

Елементът, който стои зад боята мечове в Младшите аркани на таро; предполага информация, комуникация, проблеми, неясноти и съответно тяхното разрешаване и изясняване, но и възможна прекомерна агресивност, разрушителност, усложнения;


Въпрос

Задаването на въпрос е важна отправна точка при работа с таро, слага началото, определя фокуса на пречупване на информацията, "сборната точка"; защото, както казва Хайо Банцхаф, "какъвто е въпросът, такъв е отговорът…; никакъв въпрос - никакъв отговор".


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.